Mystery Shopping | Ipsos
Mystery Shopping

Mystery Shopping

OUR SOLUTIONS
Mierzymy stopień dotrzymywania obietnic przez markę – na każdym rynku, w każdym punkcie styku i kanale.

Badanie Mystery Shopping, czy Tajemniczy Klient, to obiektywne, bezstronne informacje zwrotne pochodzące od przeszkolonych „konsumentów” – tajemniczych klientów – mające na celu zmierzenie stopnia, w jakim marka realizuje swoje obietnice na różnych rynkach, punktach styku i kanałach – fizycznym, telefonicznym i cyfrowym...

Mamy bogate doświadczenie w pracy ze sklepami, sieciami usługowymi i detalicznymi dla marek luksusowych, banków. dostawców usług technologicznych i telekomunikacyjnych, sieci stacji benzynowych, dilerów samochodowych, restauracje itp.  Wiemy, jak istotna jest spójność operacyjna, a najlepiej mierzyć ją właśnie za pomocą narzędzia Tajemniczy Klient, które jest wiarygodne, powtarzalne i skuteczne.

 

Nasza oferta  Mystery Shopping  umożliwia lepsze projektowanie i realizację obsługi oraz lepsze efekty rynkowe. 


Odpowiadamy na pytania biznesowe całej organizacji, np.:

  • Kwestie operacyjne. Czy pracownicy liniowi spełniają standardy marki czy standardy operacyjne?
  • Badania rynku/obserwacje. Jakie najlepsze praktyki można przejąć od konkurencji?
  • Zasoby ludzkie. Na ile skutecznie pracownicy liniowi wdrażają wytyczne nowych programów szkoleniowych?
  • Marketing/Sprzedaż. Na ile skutecznie został wprowadzony nowy produkt czy oferty promocyjne?
  • Zgodność z regulacjami. Czy pracownicy wiedzą, jakie są prawne wymogi i czy je spełniają?
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw. Na ile skuteczna jest strategia dla danego kanału? Którzy partnerzy promują markę na tle konkurencji?

Aby zmierzyć realizację założeń marki i poziom spełniania obietnic na poziomie obsługi, zatrudniamy przeszkolonych konsumentów, aby fizycznie ocenili placówkę, stronę internetową, aplikację czy infolinię. Osoby te przeglądają lub kupują produkty i usługi, a następnie wypełniają stworzony wcześniej kwestionariusz, oceniając, na ile obietnice te zostały spełnione. Nasze zespoły analizują zebrane dane, integrują je z innymi obserwacjami, przekładają informacje na bardziej obrazowy język dzięki raportom w postaci dashboardów, materiałów wideo, storytellingu i tworzą rekomendacje dla interesariuszy Klienta.

Wszystkie nasze usługi dostępne są dla wielu kanałów – tradycyjnych placówek, Internetu (email/aplikacje/strona internetowa/media społecznościowe, itp.) i telefonu (infolinie, oddziały).
Platformy wykorzystujące zaawansowane technologie, np. pozwalające na zbieranie danych za pomocą urządzeń mobilnych, otrzymywanie informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym, najlepsze w swojej klasie raporty i komentarze w formacie wideo stanowią kluczowy element naszych usług, podobnie jak analizy i doradztwo, np. programy szkoleniowe i warsztat, których celem jest projektowanie usług.

 

 

Czy chcesz zostać audytorem w badaniach typu Tajemniczy Klient?