Omnibus | Ipsos
Observer

Omnibus

OUR SOLUTIONS
Doskonałe jakościowo współdzielone badanie wybierane wtedy, gdy liczy się reprezentatywność, szybkość i efektywność kosztowa.

Jako globalny dostawca usługi badawczych, Ipsos oferuje cały wachlarz badań typu Omnibus, zaprojektowanych tak, aby pomóc Klientom w rozwiązaniu problemów biznesowych i spełnić ich oczekiwania dotyczące szybkości, reprezentatywności próby, zasięgu geograficznego i ceny. Omnibus to idealne rozwiązanie do stworzenia charakterystyki grupy docelowej, określenia wielkości rynku, kalibracji, sondaży politycznych, projektów międzynarodowych, wielu fal badania, ocen przed i po, wyboru najlepszej wersji czy oceny szybkich reakcji na konkretne kwestie lub wydarzenia na rynku. Omnibus daje szybkie odpowiedzi na palące pytania, dzięki czemu można podejmować decyzje na podstawie reakcji konsumentów, nie zaś przybliżonych szacunków, nie rezygnując jednocześnie z szybkości.

Oferujemy internetowe badania omnibusowe (m.in. projekty realizowane w 24 godziny), badania bezpośrednie (CAPI) i telefoniczne (CATI). Dodatkowo zapewniamy także rozwiązania celowane, czy połączenie kilku różnych metod, a także koordynację badań międzynarodowych.

Poza dostarczaniem wysokiej jakości danych dotyczących wielu różnych kryteriów społeczno-demograficznych, oferujemy także gotowe do użycia formaty danych lub pełen dostęp do naszego portalu z raportami dla Klientów w postaci dashboardów.

Globalny zasięg, szybkość i wysoka jakość na podstawie innowacyjnych rozwiązań, a także skutecznych i rygorystycznych procesów.

Aby zapewnić szybką realizację i najwyższą reprezentatywność próby, Ipsos stosuje skuteczne narzędzia i rozwiązania cyfrowe (automatyzacja próby, nasza jedyna w swoim rodzaju cyfrowa platforma iField do wywiadów osobistych, sondaże dostosowane do wszystkich urządzeń, w których są wypełniane/preferowanie rozwiązań mobilnych). To pozwala na stosowanie spójnej metodologii w ponad 70 krajach.

Reprezentatywna i rzetelna próba 

Oferujemy próby reprezentatywne dla kraju lub regionu, składające się z 1 000 lub 2 000 dorosłych osób (zależnie od kraju i sposobu zbierania danych). Zbieramy wyczerpujące dane kontekstowe na temat respondenta i jego gospodarstwa domowego – od standardowych zmiennych demograficznych, po takie obszary jak użytkowanie Internetu. Wszystkie te informacje są niezbędne po to, żeby lepiej kierować pytania do określonych respondentów lub żeby lepiej opisać otrzymywanie wyniki.

Pełen zakres rozwiązań typu Omnibus:

  • Internetowe badanie Omnibus to idealne połączenie szybkości, korzystnej ceny i reprezentatywności.
  • Bezpośrednie wywiady CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) zapewniają najbardziej reprezentatywną próbę dla populacji. Wszystkie wywiady są prowadzone przez ankieterów Ipsosa w domach respondentów.