Open Exchanges | Qualitative | Ipsos
Ipsos UU - badania jakościowe

Open Exchanges

OUR SOLUTIONS
Eksploracja tematów, kategorii, marek. Tworzenie konceptów i reklam

Przebudowaliśmy tradycyjne metody badawcze, takie jak dyskusje grupowe, czy wywiady indywidualne, wzbogacając je o elementy grywalizacji, otwartych interakcji pomiędzy uczestnikami, czy  procesy co-creation z klientami. Nazwaliśmy je Open Exchanges.

Open Exchanges

Każdy rodzaj problemu biznesowego prowadzi do określonego wariantu:

  • Gdy wprowadzamy na rynek nową ofertę, organizujemy BRIDGE DUETS pomiędzy obecnymi i potencjalnymi użytkownikami;
  • Gdy trzeba ulepszyć koncept, prowadzimy DYNAMIC EXCHANGES w dużym pomieszczeniu w trybie co-creation, uczestniczą w nich klienci i 15-20 konsumentów podzielonych na grupy docelowe;
  • Gdy szukamy inspiracji dla strategii sklepowych, prowadzimy STORE TREKS z shopperami, aby stworzyć standardy dla wielu sklepów;
  • Gdy trzeba optymalizować punkty styku w ramach ścieżki konsumenckiej, prowadzimy sesje CO-SHOPPING, ze szpiegowskimi okularami oraz CO-BROWSING, podczas których rejestrowana jest ścieżka zakupowa w internecie.