Clinics & Mobility Lab | Post-Launch Clinics | Ipsos
Rynek motoryzacyjny

Po starcie

OUR SOLUTIONS
Jak ulepszać pojazdy po wprowadzeniu ich na rynek i jak optymalizować przyszłe modele. Co sprawia, że dany model samochodu jest akceptowany lub odrzucany?

Proces ulepszania pojazdu nie kończy się w momencie, gdy zostanie on wprowadzony na rynek. Jakościowe badania typu car clinic prowadzone po premierze modelu pozwalają na diagnozę wad produktu zauważanych przez osoby, które zakupiły go jako pierwsze i w konsekwencji modyfikacje szkoleń dla dilerów, aktualizację instrukcji czy zebranie informacji na temat tego, jak ulepszyć kolejne generacje danego pojazdu.

Aby zebrać pogłębione informacje na temat premiery danego modelu, można przeprowadzić badanie Accepters and Rejecters i zaprosić do niego osoby, które nabyły samochód jako pierwsze, ale także klientów, którzy wybrali samochody konkurencji. Informacje zwrotne uzyskane od tych nabywców są następnie analizowane, aby ustalać powody rozdźwięku pomiędzy tym, jak model rzeczywiście radzi sobie na rynku, a oczekiwaniami, zarówno z perspektywy cech produktowych jak i kwestii marketingowych.

W ramach jakościowych badań typu car clinic, osoby, które nabyły dany model jako pierwsze są zapraszane, aby przejechać się swoimi samochodami, a następnie zadawane są im różne pytania diagnostyczne, a czasem dokonywane są także obiektywne, techniczne pomiary (np. poziomu dźwięku, zapachu, temperatury), aby określić powód problemów i zaproponować możliwe rozwiązanie.