Badania reklamy
Kampanie reklamowe

Pomysł kreatywny w otoczeniu rynkowym

OUR SOLUTIONS
Monitorowanie, ocena i optymalizacja kampanii na trakcie jej trwania lub po jej zakończeniu.

Ocena skuteczności reklamy na rynku, w poszczególnych punktach styku, po to, aby kopia przebiła się przez clutter reklamowy i przyniosła marce krótko-  i długoterminowe efekty. Dogłębna analiza konkretnych elementów komunikacyjnych pomysłu kreatywnego posłuży jego bieżącej optymalizacji.

W Ipsos wykorzystujemy różnorodne narzędzia diagnostyczne, aby dowiedzieć się, które elementy kampanii naprawdę działają i wpływają na markę. Stosujemy sprawdzone wskaźniki pozwalające zmierzyć zapamiętywanie i powiązanie z marką na poszczególnych etapach kampanii reklamowej. Bogaty zestaw narzędzi diagnostycznych dodatkowo uzupełnia możliwość zbadania nieuświadomionych reakcji emocjonalnych na poszczególne elementy pomysłu kreatywnego