Pozycjonowanie marki i wzrost | Ipsos
Rozumienie rynku i strategia

Pozycjonowanie marki i wzrost

OUR SOLUTIONS
Optymalizacja pozycjonowania, portfolio i możliwości wzrostu Twojej marki.

Pomagamy Klientom zrozumieć, jak konsumenci postrzegają ich marki i jakie mają wobec nich odczucia. Wspieramy wzrost marek poprzez identyfikację potrzeb konsumenckich w ramach danej kategorii i określenie tych unikalnych cech marek (distinctive brand assets), które są dla ich wzrostu szczególnie istotne.

 

Censydiam

Nasi Klienci korzystają z modelu Censydiam, aby poznać potrzeby swoich konsumentów i odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Jak zoptymalizować pozycjonowanie mojej marki?
  • Jak zmaksymalizować potencjał portfolio marki?
  • Czy są jakieś niespełnione potrzeby, które możemy wykorzystać, jako inspirację dla rozwoju nowych produktów?

W ciągu ostatnich 30 lat model Censydiam został zastosowany w ponad 40 kategoriach na całym świecie, pozwalając na głębsze zrozumienie zarówno emocjonalnych, jak i funkcjonalnych potrzeb konsumentów.

 

Metafory Censydiam

Ipsos pomaga zrozumieć potrzeby i motywacje konsumenckie oraz postrzeganie marek poprzez odkrywanie tego, co dzieje się na poziomie intuicji. Narzędzie Metafory Censydiam rejestruje spontaniczne reakcje konsumentów na bodźce wizualne i wykorzystując pogłębioną analizę tekstu, analizuje te reakcje w ramach modelu Censydiam. Ze względu na swój ilościowy charakter, Metafory Censydiam mogą być wykorzystywane jako moduł w ramach badań segmentacyjnych, U&A i w wielu innych typach projektów.
Metafory Censydiam to technika projekcyjna, dzięki której respondenci nie muszą uciekać się do racjonalizacji, tylko mogą udzielać intuicyjnych odpowiedzi. Badanie pozwala także uchwycić niespełnione potrzeby, frustracje czy inne wyzwania.

 

Mentalna Sieć Marki (Brand Mental Network)

Narzędzie to zostało stworzone, aby pomóc Klientom zrozumieć najmocniejsze skojarzenia z ich markami. Dzięki niemu można ocenić, czy są one pozycjonowane w odpowiedni sposób, czy istnieją jakieś bariery dla ich wzrostu, jakie są mocne strony tych marek, czy ich przekaz dociera w odpowiedni sposób do grup docelowych, itp.

 

Ocena unikalnych cech marki (Brand Assets Evaluator)

Rozwiązanie to identyfikuje unikalne cechy marki (distinctive brand assets), które pomagają jej rosnąć. Pomaga odpowiedzieć na następujące pytania:

  • Czy unikalne cechy mojej marki wzmacniają jej wizerunek?
  • Czy są one atrakcyjne dla konsumentów i wyróżniające na tle konkurencji?
  • Jakie konkretne kroki należy podjąć, aby zoptymalizować zestaw unikalnych cech mojej marki?

Metoda ta wykorzystuje pomiar czasu reakcji, aby uchwycić nieświadome skojarzenia wywoływane u konsumentów przez unikalne cechy marki.