Badania komercyjne dla sektora opieki zdrowotnej
Rynek medyczny

Projekty doradczo-badawcze

OUR SOLUTIONS
Ipsos pomaga Klientom w tworzeniu strategii biznesowych, definiowaniu celów, przygotowaniach do zmian w sektorze ochrony zdrowia i prognozowaniu wpływu działań konkurencji.

Razem z Klientami z rynku farmaceutyczno-medycznego przygotowujemy wprowadzanie nowych produktów, odkrywamy nieznane dotąd obszary rynku, pomagamy w starcie nowym firmom i maksymalizujemy szanse na zwiększenie udziałów poprzez określanie wpływu poszczególnych interesariuszy i dogłębną analizę opinii pacjentów.
Projekty badawcze w całym cyklu życia produktu stanowią istotny czynnik dla powodzenia biznesu i tu Ipsos jest wyjątkowo skutecznym partnerem.

Nasza oferta badawcza dla rynku farmaceutycznego i sektora ochrony zdrowia powstała, aby pomóc Klientom odnosić sukcesy w tym wymagającym środowisku. Dostarczamy rozwiązania badawcze i doradcze uwzględniające cały proces tworzenia i komercjalizacji nowych produktów, skupiając się na wszystkich interesariuszach, a na pacjentach w szczególności.

Obecnie rynek ochrony zdrowia zmieniają takie czynniki jak technologia, nowoczesna komunikacja, współpraca pomiędzy producentami leków i urządzeń medycznych, a także zwiększające się zaangażowanie i upodmiotowienie pacjentów. Coraz większa uwaga poświęcana wąskim grupom pacjentów sprawia, że producenci leków muszą sprostać nowym oczekiwaniom, takim jak lepsze poznanie rzadkich schorzeń, a także mniejszych, bardziej różnorodnych grup pacjentów.


Co stanowi siłę oferty projektów doradczo-badawczych Ipsos?

  • Międzynarodowe ośrodki eksperckie wyspecjalizowane w poszczególnych etapach cyklu życia produktu, w kluczowych dla naszych Klientów obszarach terapeutycznych, w nowych i istniejących sektorach rynku oraz w innowacyjnych metodach badania rynku medycznego.
  • Bogate zasoby danych pozyskiwane w warunkach rzeczywistej praktyki klinicznej (RWE), w ramach projektów Global Therapy Monitors i Global Oncology Monitor.
  • Globalny zespół doświadczonych analityków, specjalizujących się w analizach danych dla rynku medycznego i w charakterystycznych dla tego rynku zbiorach danych i związanych z nimi wymogach.
  • Wyspecjalizowane zespoły pracujące dla Klientów centralnie, regionalnie i lokalnie we wszystkich kluczowych obszarach rynku farmaceutycznego i medycznego, współpracujące ze sobą, aby integrować zbieraną wiedzę i stosowane metody .
  • Zespoły ekspertów ds. strategii biznesowych i usług konsultingowych, ekonomiki ochrony zdrowia i badań wyników leczenia, wspierające nasze zespoły projektów badawczych.