Market Understanding | Ipsos
Rozumienie rynku i strategia

Rozumienie rynku

OUR SOLUTIONS
Dowiedz się, w jakim kierunku zmierza Twój rynek i poznaj najlepsze możliwości wzrostu

W naszych badaniach U&A integrujemy różne źródła danych, aby lepiej zrozumieć markę i kategorię.
Dzięki bogatemu doświadczeniu w projektach segmentacyjnych skutecznie pomagamy Klientom w definiowaniu celów rynkowych i identyfikowaniu zmiennych, które mają największy wpływ na wybór marki przez konsumenta. Nasze badania ułatwiają zrozumienie tego, jak konsumenci postrzegają rynek, jak korzystają z produktów i usług oraz co ich motywuje .

 

Modularne badania typu Usage and Attitude (U&A)

Nasze modularne podejście do badań U&A przyspiesza odkrywanie insightów i umożliwia szybkie testowanie hipotez.  Łączenie wielu źródeł danych pozwala lepiej zrozumieć kategorię i pozycję marek, pomagając lepiej odpowiedzieć na kluczowe pytania biznesowe:

  • W jakim kierunku zmierza moja kategoria?
  • Z jakim wyzwaniami musi zmierzyć się moja marka?
  • Gdzie są największe szanse dla wzrostu mojej marki należy?
  • Jak zmienić reguły gry w mojej kategorii?

Modularne badania U&A rozpoczynamy spotkaniem z klientem, na którym identyfikujemy luki w wiedzy utrudniające podejmowaniu decyzji biznesowych. Następnie planujemy proces badawczy, który może składać się z badań etnograficznych, analiz aktywności w mediach społecznościowych, badań jakościowych i ilościowych realizowanych online na dowolnym urządzeniu lub offline. Wykorzystujemy techniki badawcze oparte na założeniach ekonomii behawioralnej (obserwacje, eksperymenty, pomiary pasywne, pomiary czasu reakcji i analizę swobodnych wypowiedzi). Po każdym module organizujemy warsztaty z Klientem, na których przekuwamy insighty w działania biznesowe.

 

Segmentacja

Dzięki bogatemu doświadczeniu w tworzeniu i aktywacji segmentacji pomagamy Klientom nie tylko zdefiniować cele biznesowe i określić zmienne, które mają wpływ na wybór marek, lecz również wdrożyć segmentację w organizacji.
Badamy nie tylko postawy, lecz również zachowania, takie jak konsumpcja czy wydatki. Ponadto wzbogacamy charakterystykę segmentów danymi z mediów społecznościowych i innych baz danych. Tworzymy algorytmy, które pozwalają identyfikować segmenty w wewnętrznych bazach danych naszych Klientów (np.: CRM) lub w bazach danych wykorzystywanych w reklamie internetowej. Dzięki temu nasi Klienci mogą bardziej precyzyjnie określać grupy docelowe dla swoich kampanii marketingowych.
Nasze podejście do segmentacji można stosować na wszystkich etapach cyklu marketingowego: podczas tworzenia produktów i komunikacji, definiowania grup docelowych czy optymalizacji portfolio.

 

Market Landscape & Sizing

Badanie Market Landscape obrazuje konsumencką percepcję kategorii. Pozwala odkryć główne wymiary organizujące myślenie o kategorii oraz wskazać segmenty konkurujących ze sobą produktów. Odpowiada na następujące pytania:

  • Jak konsumenci poruszają się w mojej kategorii i kategoriach pokrewnych?
  • Czy istnieją jakieś niezagospodarowane obszary lub możliwości rozszerzenia marki?
  • Jak zoptymalizować moje portfolio produktów i marek?

Wykorzystujemy elastyczne podejście, które najpierw skupia się na mikro-perspektywie danej kategorii (np. na poziomie produktu), aby następnie dokonać szerszej analizy kategorii pokrewnych. Analizujemy także media społecznościowe, aby Klienci mogli stać o krok przed konkurencją, eksplorując rozwiązania potencjalnie przełomowe w danej kategorii.