Starość – co o niej myślimy?

Międzynarodowe badanie Ipsos pokazuje, że Polacy bardziej optymistycznie niż średnio w innych badanych krajach zapatrują się na starość. Większość Polaków nie może doczekać się starości, spodziewając się w tym czasie dobrego zdrowia. Jednocześnie rzadziej niż w innych krajach czujemy się do starości gotowi – zadbanie o ruch, dietę i oszczędności – to jeszcze przed nami. Za początek starości uważamy wiek 65 lat

Globalne badanie Ipsos, przeprowadzone we współpracy z Centre for Aging Better, brytyjską organizacją charytatywną, finansowaną przez fundację National Lottery Community Fund, pokazuje opinie na temat starzenia się w 30 krajach na świecie.

Optymistycznie o starości

Największymi entuzjastami starości są Hindusi – w Indiach aż 73 proc. osób nie może doczekać się starości. Polacy także, bardziej niż obywatele innych krajów, są entuzjastyczni wobec starości – tego okresu w życiu nie może się jej doczekać aż 62 proc. Polaków. Jednak średnio na świecie tylko co trzecia osoba czeka na osiągnięcie starszego wieku.

Kiedy przychodzi starość?

Średnio na świecie uważamy, że starość zaczyna się w wieku 66 lat. Ale im jesteśmy starsi tym, postrzeganie początku starości przesuwa się nam w czasie. Osoby w wieku 16-24 lat wierzą, że starość zaczyna się w wieku 61 lat, zaś osoby w wieku od 55 do 64 lat za początek starości uznają wiek 72 lat .

Różnice pomiędzy krajami są również znaczące; w Hiszpanii będziecie uważani za starych dopiero w wieku 74 lat, podczas gdy w Arabii Saudyjskiej i Malezji starość ma miejsce kilkadziesiąt lat wcześniej (odpowiednio 55 i 56). W Polsce uważa się, że starość to wiek 65 lat.

Czym jest starość?

Gdy w badaniu zapytano o wybranie słów do opisu starości, najczęściej wymieniane określenie to mądrość (35%), słabe zdrowie (32%),  samotność (30%) i szacunek (25%).

W starzeniu się widzimy zarówno pozytywne, jak i negatywne strony: starość to więcej czasu na spędzanie czasu z przyjaciółmi i rodziną (36%), na hobby i wypoczynek (32%), wakacje i podróże (26%). Ale ze starością wiążemy tez wiele obaw: brak wystarczających środków do życia (30%), utrata mobilności (26%), utrata pamięci (24%).

Czy starość to zdrowie?

Mimo to większość z nas (57 proc.) spodziewa się sprawności i zdrowia w starszym wieku. Wielkimi optymistami w tej sprawie są mieszkańcy Kolumbii, Argentyny, Chin, Peru i Malezji (wszędzie powyżej 80 proc.). Polacy także widzą starość optymistycznie – aż 65 proc. Polaków spodziewa się dobrej kondycji w starszym wieku. Pesymistami natomiast są tu mieszkańcy Korei Południowej (17%), Francji (20%) Japonii (23%) i Belgii (24%).

Jak powinniśmy się przygotować do starości?

Ćwiczyć, zdrowo jeść i oszczędzać - tak twierdzą respondenci na świecie. Czy już jesteśmy gotowi na starość? Twierdząco odpowiadają najczęściej mieszkańcy Meksyku, Kolumbii, Brazylii i Chin (ok. 80 proc. osób w wymienionych krajach zgadza się z tym stwierdzeniem).  Polska znajduje się na drugim biegunie -  w naszym kraju gotowość do starości deklaruje 49 proc. osób. Gorzej jest tylko w Korei Południowej (41 proc.), Czechach (37 proc.) i Rosji (29 proc.)

 

Badanie zostało przeprowadzone przez internet na próbie 18 262 dorosłych w wieku 16-64 w 30 krajach,  w okresie od 24 sierpnia  do 7 września  2018