Public Policy Improvement | Ipsos
Public Affairs

Ulepszanie polityki publicznej

OUR SOLUTIONS
Zrozumienie perspektywy obywateli, użytkowników usług publicznych i innych zainteresowanych stron.

Nasze zespoły ds. polityki publicznej projektują, opracowują i przeprowadzają niestandardowe badania dla Klientów w sektorze rządowym i publicznym, aby pomóc im w podejmowaniu lepszych decyzji opartych na dowodach. Nasze zespoły ekspertów w poszczególnych krajach posiadają dogłębną wiedzę sektorową, aby pomóc decydentom we wszystkich kwestiach związanych z polityką publiczną.

Wykraczamy poza dostarczanie danych. Analizujemy, umieszczamy w kontekście i doradzamy Klientom, jak najlepiej przełożyć to zrozumienie na skuteczne zasady, programy, strategie komunikacji i inicjatywy marketingowe.

Konsultacje z obywatelami i zainteresowanymi stronami oraz doskonalenie polityki społecznej. Nasi eksperci mają duże doświadczenie we wspieraniu organów rządowych, organizacji pozarządowych i organizacji w:

  • weryfikowaniu i rozwijaniu głównych komunikatów związanych z kwestiami legislacyjnymi lub regulacyjnymi;
  • projektowaniu, wdrażaniu i ocenianiu publicznych programów komunikacyjnych;
  • opracowywaniu i ocenianiu polityki, programów i komunikacji w celu wywołania zmian społecznych i behawioralnych.

Opieka zdrowotna: opracowaliśmy strategiczne programy badawcze dla rządu, organizacji non-profit, szpitali, zintegrowanych systemów opieki zdrowotnej, krajowych i regionalnych zakładów ubezpieczeń zdrowotnych oraz innych organizacji świadczących usługi zdrowotne. Oferujemy pełen zakres usług i metodologii angażowania społeczności i pacjentów (zarówno ilościowych, jak i jakościowych).

Środowisko i energia: Nasze zespoły współpracują z wiodącymi organizacjami z sektora publicznego, prywatnego i non-profit. Mamy duże doświadczenie w stosowaniu badań społecznych, metod monitorowania i oceny, aby zrozumieć reakcje społeczeństwa i biznesu na szeroki zakres zagadnień środowiskowych, energetycznych i zrównoważonego życia.

Transport: Nasza praca z  klientami i partnerami, dużymi i małymi, obejmuje wszystkie rodzaje transportu prywatnego i publicznego. Korzystamy z badań rynkowych i społecznych w celu lepszego zrozumienia zachowań podróżnych, doświadczenia klientów i postaw wobec nowych zasad, nowej i istniejącej infrastruktury oraz priorytetów w zakresie wydatków publicznych.

Wiedza behawioralna i zmiana: Ipsos przoduje w podejściu behawioralnym - identyfikacji i systematycznym, ustrukturyzowanym zrozumieniu  zachowań - i / lub zmian zachowań oraz rozwijaniu interwencji w zakresie zmian zachowań w oparciu o wiedzę behawioralną.