Mobility Labs | Early Stage | Ipsos
Rynek motoryzacyjny

Wczesny etap

OUR SOLUTIONS
Jak zapewnić sukces przyszłym pojazdom i koncepcjom mobilności?

Gdy rozpoczynamy pracę nad nowym pojazdem, musimy przewidzieć, jakie będą potrzeby konsumentów za 5 lat. Na przykład obecnie platformy dla nowych pojazdów tworzy się dla wielu różnych marek i modeli. Oznacza to, że jakiekolwiek zmiany mogą być wdrożone dopiero po wprowadzeniu kolejnej modernizacji, co może mieć miejsce co kilka lat. Tym samym dokonanie w pewnym momencie złego wyboru może istotnie zagrozić wynikom sprzedażowym danej firmy.

Ipsos pomaga Klientom już na wczesnym etapie, angażując wiodących użytkowników, trendsetterów, ekspertów i konsumentów, aby przewidzieć, jak będą wyglądały przyszłe potrzeby i trendy rynkowe. Wiedzę tę można przekuć na cenne wskazówki dla projektantów, inżynierów i ekspertów ds. badań i rozwoju, aby mogli oni łatwiej tworzyć i oceniać nowe pojazdy i koncepcje mobilności. Ipsos stosuje różnorodne techniki badawcze, które można wykorzystać do oceny innowacji właśnie na wczesnych etapach.

Zazwyczaj na 5 lub więcej lat przez wprowadzeniem samochodu na rynek możliwe jest przedstawienie koncepcji mobilności na jej „wczesnym etapie” w dowolnym formacie: 2D, 3D, w postaci fizycznego lub cyfrowego prototypu. Proces ten, zwany „informacyjnym przyspieszeniem”, pozwala na włączenie na tym etapie konsumentów, przybliżając im ten przyszłościowy scenariusz, tak aby mogli zrozumieć i ocenić dany koncept. Wykorzystujemy wirtualną rzeczywistość, biometrię i nauki behawioralne, aby dowiedzieć się jak najwięcej. Wywiady są zazwyczaj prowadzone face-to-face, przy użyciu metod zarówno jakościowych jak i ilościowych.

 

Wiedza Ipsos z zakresu badań na wczesnych etapach rozwoju,  doświadczenie we wspieraniu innowacji w sektorze motoryzacyjnym i szeroki wybór narzędzi badawczych stanowią nieocenioną pomoc przy tworzeniu nowych produktów.