Badania pracowników
Zarządzanie relacjami z pracownikami

Zarządzanie relacjami z pracownikami

OUR SOLUTIONS
Usługi badawcze i doradcze z zakresu zaangażowania pracowników, przywództwa i zarządzania zmianami.

Ipsos oferuje usługi badawcze i doradcze z zakresu zaangażowania pracowników, przywództwa i zarządzania zmianami. Posiadamy wiele narzędzi i rozwiązań, dzięki którym można zweryfikować, czy dana organizacja jest zorientowana na ludzi, silna i prężna.
Nasza oferta zawiera następujące elementy:

  • Angażujące ramy kultury organizacji dostosowane do naszych cyfrowych czasów, pozwalające na zarządzanie talentami i wzmacnianie przywództwa;
  • Badania organizacji umożliwiające rzetelne oceny, monitorowanie kultury organizacji w angażujący sposób i ułatwiające dialog z pracownikami;
  • Rozwiązania aktywacyjne, które można wykorzystać w praktyce i stworzyć na ich kanwie plany optymalizacji funkcjonowania organizacji.

Nasze rozwiązania oparte są na zintegrowanej, wielozadaniowej platformie zaspokajającej potrzeby na wszelkiego rodzaju dane (spisy powszechne, próby celowane, indywidualne oceny). Zbieramy i dostarczamy informacje zwrotne w optymalny i bezpieczny sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb, zawsze i o każdej porze. Nasze responsywne kwestionariusze internetowe dostępne są w wielu formatach, także w trybie do samodzielnego przygotowania. Korzystamy w nich z różnych źródeł danych i analiz tekstowych.
Nasze rozwiązania Employee Relation Manamement (ERM – zarządzanie relacjami z pracownikami) zostały stworzone, aby zdobyć poparcie w zespołach, wzmacniając jednocześnie pozycję kierowników.