IPSOS UPDATE 2023 - DECEMBER

Riziká, národy, AI… Aktuálne vydanie Ipsos update skúma tie najnovšie a najväčšie dáta a zistenia o kľúčových témach od tímov Ipsos z celého sveta.

Autor/Autori
  • Barbora Ostrožovičová PR Manager
Get in touch

V decembrovom Ipsos Update skúmame názory odborníkov a občanov na to, čo považujú za najväčšie riziká, ktorým dnešný svet čelí, ako aj ďalšiu štúdiu, do ktorej sa zapojilo 23 000 respondentov, venujúcu sa globálnym hrozbám.

Získate tiež informácie o reputačnom skóre krajín resp. o „imidži značky“ 60 krajín v dlhodobom indexe Nation Brands Index – po prvýkrát v histórii nie sú USA a Nemecko #1.  Zaujímavou je tiež Ipsos štúdia vykonaná v mene UNESCO, skúmajúca dezinformácie a nenávistné prejavy v 16 krajinách, v ktorých budú v nadchádzajúcom roku voľby.

Správa o budúcich rizikách AXA

10. vydanie AXA Future Risks Report zisťuje, že odborníci na riziká aj verejnosť vo všetkých regiónoch sveta stavajú klimatické zmeny na vrchol rebríčka. Nasledujú riziká kybernetickej bezpečnosti a geopolitickej nestability. Zistite viac.

Halifax International Security Forum – Ipsos index hrozieb

15. výročie Medzinárodného bezpečnostného fóra v Halifaxe považuje prírodné katastrofy za najrýchlejšie rastúcu hrozbu v očiach globálnej populácie. Prečítajte si viac.

Rozhovory s AI Časť III

Na generatívnu umelú inteligenciu by sme sa nemali pozerať ako na osamelého tvorcu či nástroj, ale ako na člena tímu, ktorý je schopný prispieť k celému procesu kreatívnych činností. Zistite viac.

Nation Brands Index 2023

Anholt-Ipsos Nation Brands Index (NBI) meria globálne vnímanie 60 národov v porovnaní so šiestimi aspektmi národného „imidžu značky“: export, správa vecí verejných, kultúra, ľudia, cestovný ruch, imigrácia a investície. Výsledky štúdie.

Čo znepokojuje svet?

Zatiaľ čo rastúce ceny sú stále najväčším globálnym problémom, vidíme aj nárast obáv z terorizmu a vojenských konfliktov medzi národmi od začiatku vojny medzi Izraelom a Hamasom. Prečítajte si viac.

Mapovanie dopytu podľa kontextu

Analýza dopytového priestoru je cenným nástrojom na skúmanie kontextu a získavanie prehľadu, jasnosti, smerovania a možno ju použiť na širokú škálu produktov a služieb. Získajte viac informácií.

Ipsos Global Trends

Politická nestabilita, klimatické zmeny, vojna... polykríza pokračuje. S pokračujúcimi globálnymi otrasmi naša štúdia nachádza ľudí, ktorí sa začínajú vnútorne zameriavať primárne na seba. Aké sú ďalšie globálne trendy?

Dezinformácie a nenávistné prejavy

Táto štúdia, ktorú uskutočnil Ipsos v mene UNESCO, skúma ako ľudia vnímajú dezinformácie a nenávistné prejavy v 16 krajinách, ktoré budú v roku 2024 čeliť voľbám. Zistite viac.

 

Autor/Autori
  • Barbora Ostrožovičová PR Manager

Viac informácií ohľadom Verejný sektor

Spoločnosť