Ipsos Update - Marec 2021

Naše mesačné zhrnutie najnovších prieskumov a úvah Ipsosu sa zameriava na svet jeden rok po vypuknutí pandémie Covid-19, pozerá sa vpred na rok 2025 a čo bude neskôr, ako aj predstavuje nové dokumenty white paper týkajúce sa zákazníckych skúseností, produktových inovácií a metód prieskumu.

PictureSpráva Ipsosu Shaping the Future (Tvoríme Budúcnosť) poskytuje pohľad vpred pre tých, ktorí plánujú budúcnosť a popisuje možnosti vo svete roku 2025 a neskôr. Naši odborníci mapujú budúce vplyvy dlhodobých trendov, ako sú klimatická kríza a umelá inteligencia, ako aj faktory, ktoré sú naďalej neisté, napríklad obnova hospodárstva po pandémii. Správa identifikuje niektoré z ďalších výziev, ktorým čelí svet, a skúma, ako by sa dali riešiť.

Rok po vypuknutí pandémie Covid-19, náš najnovší prieskum skúma ako sa zmenilo vnímanie vírusu a očakávania s ním súvisiace , aký dopad má kríza na duševné zdravie a komunitné cítenie, a v akej rovine sa nachádzajú obavy z vírusu v porovnaní s iným spoločenskými a politickými obavami. Naše prieskumy v USA zisťujú, či to ako a kde žijeme bude pandémiou ovplyvnené. Najnovšie poznatky z nášho výskumu týkajúceho sa vakcíny  sú prezentované v nedávnom webinári.

Slúžiť s Úsmevom? sa venujeme výzve, ktorej dnes čelí mnoho firiem: ako poskytnúť vynikajúcu zákaznícku skúsenosť, keď personál aj zákazníci nosia ochranné rúška. Náš výskum zistil, že komunikácia aj komfort môžu byť nepriaznivo ovplyvnené ochrannými rúškami, ale v rámci týchto obmedzení existujú veci, ktoré možno urobiť na zlepšenie zákazníckej skúsenosti.

Na prvom dojme záleží: rozhodnutie o kúpe alebo nezáujme o produkt je priamo ovplyvnené prvými dojmami, ktoré si spotrebitelia vytvoria. Testovali sme spontánne reakcie na obaly a názvy značiek, aby sme zistili viac o tom, ako vytvoriť tieto úspešné prvé dojmy.

Dizajn Zmiešaného výskumu  ešte nebol všetkými rovnako prijatý, avšak sa zdá, že sa to zmení. Udalosti roka 2020 ukázali, ako môže metóda zmiešaného výskumu umožniť pokračovanie výskumných programov. Nie je to však iba plán B a môže ponúknuť ďalšie výhody zvýšenej reprezentatívnosti a miery odozvy, ako aj úspory nákladov.

Ľútosť je kľúčovou hnacou silou toho, ako sa ľudia rozhodujú. Náš nový výskum ukazuje, že meranie ľútosti (alebo očakávanej ľútosti) nám môže povedať viac o tom, ako sa ľudia vyrovnávajú s konfliktnými preferenciami, ako sú ľudia pri výbere pevne rozhodnutí a či sú zámery riadené automatickejším alebo uvažovanejším myslením.

Tento mesiac uvedieme nedávne prieskumy verejnej mienky z Kanady, kde sa zdá, že si druhý lockdown vyberá svoju daň na duševnom zdraví mnohých. Verejnosť je frustrovaná z toho ako napreduje vakcinačný program v Kanade a väčšina pozerajúc vpred neočakáva vycestovanie do zahraničia do roku 2022.

Na záver spomenieme nové príspevky do globálneho výskumného programu mobility  spoločnosti Ipsos, ktoré obsahujú správy o elektrických vozidlách v Thajsku a v USA , ako aj webinár nášho tímu v Mexiku o miestnych a globálnych trendoch v mobilite.

Spoločnosť