Retail Performance | People Counting | Ipsos
Retail Performance

People Counting

OUR SOLUTIONS
Použite dáta k riadeniu konverzií a merajte, riaďte a zlepšujte svoju návštevnosť.

Pomocou svojich údajov môžete riadiť konverzie

Spoločnosť Ipsos je už viac ako 25 rokov na čele vývoja softwaru pre monitoring a sčítanie zákazníkov a iných retailových technológií. Naše senzory na sčítanie zákazníkov vedia zaznamenať veľké počty nakupujúcich vstupujúcich do obchodu a majú najvyššie štandardy presnosti (viac ako 95 %).

Kamery, ktoré sčítavajú na nepretržitej báze, zachytávajú tok potenciálnych zákazníkov vstupujúcich do obchodu. Znalosť návštevnosti a jej zvyšovanie vám poskytuje viac príležitostí, ako ovplyvniť správanie spotrebiteľov a zvyšovať predaj.
 

Merajte, manažujte a zlepšujte návštevnosť

Okrem monitorovania počtu ľudí Vám zhromaždené dáta pomôžu urobiť správne rozhodnutia na strategickej a operatívnej úrovni. Všetko od analýzy trendov návštevnosti až po rozvrh smien zamestnancov vám môže pomôcť zvýšiť konverzie.