Sistemi i shpërblimit

Paneli IPSOS shpërblen anëtarët e saj me pikë me çka vlera e një pikë është e barabartë me një denar.

Në çdo moment ju mund të hyni në profilin tuaj të përdoruesit duke ndjekur lidhjen 
http://panel.ipsos-ks.com/login.php

  1. Pikët e para i fitoni gjatë regjistrimit në panel dhe plotësimit të pyetësorit themelore të regrutacionit, dhe kështu fitoni 100 pikë.
  2. Në vazhdim pikë fitoni për çdo pyetësor të mbushur në mënyrë on-line.

Në varësi të disa faktorëve, si p.sh.. Gjatësia (kohëzgjatja) e pyetësorit përcakton se sa shumë pikë i fitoni me plotësimin e pyetësorit. Për çdo thirje për pjesëmarrje në hulumtim të cilën Ju dergojmë përmes postës elektronike(e-mailit),do t'Ju tregohet se sa pikë fitoni për plotësimin e pyetësorit konkret. Pikët e fituara në çdo kohë mundeni ti zëvendësoni me ndonjë nga shpërblimet të cilat do të ofrohen në kuadër të profilit tuaj të përdoruesit.
Me pranimin e numrit të madhë të thirjeve për pjesëmarrje në hulumtim dhe plotësimin e numrit të madhë të pyetësorëve , fitoni më shumë pikë.
Si mund t'i përdorni pikët?
Si anëtar i panelit tonë, edhe pse do të jeni ndër të parët të cilët do të informoheni për trendet e reja, ekziston mundësi që pikët e fituara ti përdorni në mënyrën në vijim:
1. Rimbushje në fakturën tuaj të para-paguesit për telefonin celular.
Shuma minimale të cilën patjetër duhet ta keni të mbledhur që të mund ta zgjedhni këtë opsion është 200 pikëshi.Nuk është patjetër përnjëherë ti përdorni të gjitha pikët që i keni fituar.Do të shënoni shumën që dëshironi ta paguajmë si rimbushje në numrin tuaj të para-paguesit të cilën do ta shënoni gjatë mbushjes së kërkesës.Afati i realizimit: 2 ditë nga dita e përpunimit të kërkesës.
2.  Kupon nga disa tregje të mëdha të marketeve / dyqaneve
Shuma minimale që ju duhet të keni për të zgjedhur këtë opsion është 500 pikëshi aq sa është edhe vlera e kuponit.Në kutinë do të shënoni adresën e plotë, si dhe emrin dhe mbiemrin e personit që do të shënohen në kupon, e cila do të dorëzohet me postë. Nëse keni fituar një numër të mjaftueshëm të pikëve, ju mund të blini kupona të shumta në të njëjtën kohë. Afati i realizimit: 10 ditë nga dita e përpunimit të aplikimit.
3. Kupon per  rimbushje për karburant nga stacionet e karburantit Makpetrol
Përpunimi i aplikimeve bëhet çdo të martë dhe përpunohen të gjitha kërkesat e dërguara deri në ora 1 .
Të gjitha kërkesat e dërguara pas orës 11:00 të martën, do të jenë të përpunuara të martën e ardhshme.
Për secilin lloj të shpërblimit ekziston afat i realizimit.
Pikët nuk mund të bëhen të vjetëruara, edhe në pikët e mbetura të cilat Ju kan mbetur pasi keni zgjedhur ndonjë shpërblim,shtohen pikët e mbetura që i keni fituar.
Pikët nuk mund të realizohen para se të merni pjesë së paku në një nga hulumtimet tona on-line.
Në rast të çfardo pyetje, na kontaktoni në e-mail adresën e mëposhtme [email protected], dhe ne do t'ju përgjigjemi sa më shpejt të jetë e mundur.