Privatësia dhe mbrojtja e të dhënave

Përkushtimi i Ipsos ndaj Privatësisë dhe mbrojtjes së të dhënave

Rregullorja e përgjithshme e mbrojtjes së të dhënave e lëshuar nga Bashkimi Europian (“GDPR”) dhe hyrë në fuqi në 25 Maj, 2018, është një hap i mëtejshëm evolucionar në mbrojtjen e të drejtave të privatësisë së individëve (për shembull, kufizime të forta rreth pëlqimit, të drejtën për tu harruar, llojin dhe sasinë e të dhënave personale që mund të përdoren, aksesi i të dhënave dhe siguria, etj.), përtej mbrojtjeve që janë tashmë prej kohësh në Bashkimin Europian dhe në shumë vende të tjera të botës. [...]

Shkarkoni angazhimin e plotë të Ipsos tek Mbrojtja e të Dhënave dhe Mbrojtjes së të Dhënave


Ipsos Global Data Protection & Privacy Policy

As part of its social responsibility, Ipsos is committed to international compliance with data protection laws, regulation and rules. This data protection policy (“Policy” or “Data Protection Policy”) applies worldwide to the Ipsos Group and is based on globally accepted basic principles on data protection. This Policy adopts the fundamental principles of the EU’s General Data Protection Regulation (“GDPR”) as the minimum standard to which Ipsos Group, its employees and suppliers will have to adhere. [...]

Download the full Ipsos Global Privacy & Data Protection Policy