Sosyal Medya Ve Markalar

Ipsos KMG Dijital Araştırmalar Biriminden

Pazarlama dünyası, hayatın her alanında olduğu gibi sanal parçasında da kaçınılmaz olarak algıları yönetmeye başladı. Sosyal medya araçları, hedef kitleye ulaşmada vazgeçilmez bir araç. Özellikle Türkiye’de sosyal medya kullanımı dünya ortalamasının çok üzerinde. Dünyada online nüfusun %62’si sosyal medyaya bağlanıyorken, Sosyal Medya ve Markalar Araştırmasına göre bu oran bizde %79. Cep telefonundan sosyal medyaya bağlanma oranı oldukça yüksek. Neredeyse yarısı sosyal medya hesabını her gün kontrol etmezse rahatsız oluyor. Buluşmalarını sosyal ağlardan düzenleyenlerin oranı bile %15.

Sosyal medyada markalarla ilgili rakamlar da ilginç boyutlarda. Her beş sosyal medyacıdan dördü en az bir markanın takipçisi. Sosyal medyadan her konuda fikir alıyor, paylaşımda bulunuyorlar. Sosyal medya etkisi ile marka/ürün satın alabildikleri gibi, almaktan da vazgeçebiliyorlar. Markalar için sosyal medyada var olmamak bir seçenek değil artık ama olmak da yeterli değil. Ne şekilde var olacağını doğru planlamak ve sosyal medya takibi de yapmak durumundalar.

Sosyal Medya Dosyası :
Ipsos KMG Dijital Araştırmalar birimi tarafından gerçekleştirilen Sosyal Medya ve Markalar araştırmasına göre; Türkiye’de 15 yaş ve üzeri 18.1 milyon sosyal medya kullanıcısı var. Bu online nüfusun %79’u demek.

Sosyal medya kullanıcısı; ağırlıklı olarak erkek, internet kullanıcısına oranla bile daha genç ve üst sosyo-ekonomik gruptan bireyler.Sosyal Medya kullanıcılarının; %88’i sosyal ağlara,  %40’ı interaktif online oyunlara bağlanıyorlar. Foursquare gibi lokasyon paylaşımları ve yer imleri en az popüler sosyal medya alanları. Sosyal medyada en yoğun yapılan aktiviteler güncel haberleri takip etmek (%62), arkadaşların paylaştığı içeriklere yorum yapmak (%61), genel olarak arkadaşlarının faaliyetlerini izlemek (%57).

Araştırma Künyesi:
Ipsos KMG Dijital Araştırmalar Birimi tarafından gerçekleştirilen Sosyal Medya ve Markalar Araştırması, tüketicilerin sosyal medya davranışlarını ve markalarla ilişkisini detaylı bir şekilde ortaya koyuyor.  

Araştırma, CAWI (Bilgisayar Destekli Web Anketi) yöntemi ile ve 1200 sosyal medya kullanıcısı ile yürütüldü. Çalışma kapsamında 15 yaş ve üzeri sosyal medya kullanıcılarına online bir soru formu uygulandı. Hedef grubun demografik özellikleri, Ipsos KMG' nin her yıl güncellediği ve sonuncusunu Mayıs 2011 tarihinde yayınladığı Türkiye İnternet Kullanım Alışkanlıkları çalışması baz alınarak oluşturuldu.

Daha detaylı bilgi edinmek, Facebook, Twitter kullanım oranları ve nedenlerini öğrenmek, marka ve sosyal medya ilişkisini anlamak ve “Sosyal Medya ve Markalar” raporuna ulaşmak  istiyorsanız Dijital Araştırmalar Bölümü’nden Özge Acar ([email protected]) ile irtibata geçebilirsiniz.

Daha fazla içgörü Teknoloji ve Telekomünikasyon

Medya ve Marka İletişimi