ESG & Reputation Research

Jak prostřednictvím odpovědného chování budovat firemní reputaci?

V dnešním světě plném různých zvratů stále roste význam společenské odpovědnosti a udržitelnosti. Určitě i ve Vaší firmě či instituci rezonují témata CSR, udržitelnost či ESG reportingu.

Společensky odpovědné chování, udržitelnost či ESG firem jsou v posledních letech (nejen) v očích české veřejnosti velmi aktuální. Tyto oblasti jsou důležité i pro velké firmy, které svou angažovaností v odpovědných a udržitelných aktivitách mohou posílit svou reputaci. Dobrá firemní reputace jde následně ruku v ruce s ochotou spotřebitelů kupovat produkty či využívat služeb, které jim daná firma nabízí.

Abychom Vám pomohli firemní reputaci skrze odpovědné aktivity budovat, realizujeme od roku 2010 studii ESG & Reputation Research (dříve pod názvem CSR & Reputation Research), která mapuje očekávání a postoje Čechů, ale také postavení a vnímání velkých firem v této oblasti.

Dotazované oblasti

 •  schopnost vybavit si společensky odpovědné firmy a projekty
 • povědomí o velkých firmách a jejich hodnocení z hlediska firemní reputace a odpovědnosti
 • hodnocení ESG projektů a porovnání jejich výkonnosti s Ipsos benchmarky
 • definování oblastí, které jsou pro Váš sektor/obor podnikání aktuálně klíčové a na které byste se měli dle české veřejnosti více zaměřovat
 • efektivní a věrohodná komunikace odpovědných aktivit
 • postoj Čechů k udržitelnosti, segmentace populace, konkrétní kroky, které jsou spotřebitelé ochotni v zájmu udržitelnosti udělat
 • oblasti, na které by se velké firmy dle Čechů měly ve své strategii zaměřit
 • důležitost odpovědnosti při nákupu a ochota připlatit si za odpovědné zboží/službu

Metodologie

Výzkum je realizován prostřednictvím online dotazování (CASI) na reprezentativním vzorku české populace a je doplněn kvalitativními rozhovory s experty v oblasti CSR a udržitelnosti.

Realizace výzkumu: listopad 2023 – březen 2024

 

Cena studie

Full Report: 124 000 Kč bez DPH

S odpovědnými aktivitami teprve začínáte a nemáte tudíž žádné projekty, které byste rádi testovali? Nebo se ve Vaší odpovědné strategii po dlouhou dobu nic zásadního nezměnilo a chcete si pouze ověřit, zda je Vaše pozice v porovnání s konkurencí stabilní? Pro tyto účely také nabízíme možnost účastnit se studie ve zkrácené tzv. ekonomické podobě.

Ekonomická varianta: 99 000 Kč bez DPH

V případě zájmu lze doobjednat doplňkové moduly:

 • ad-hoc dodatečné moduly
 • ad-hoc realizace výzkumu na jiných trzích 
 • dodání výstupů v anglickém jazyce
 • ad-hoc dodatečné výzkumy 

Reference

ref

 

Ukázka výstupů - obecná část

Obecná část studie pomůže odhalit oblasti, na které by se podle české veřejnosti měly firmy zaměřovat. V detailu se také podíváme, jakým způsobem vnímaná odpovědnost ovlivňuje nákupní chování…

… nemalá část bude věnována komunikaci, aby odpovědné aktivity byly komunikovány relevantními kanály a vhodným způsobem. Neopomeneme také pohled na českou populaci z hlediska postojů a odpovědných aktivit, které již lidé sami dělají. A mnoho dalších zajímavých informací! 

Ukázky výstupů

 

Ukázka výstupů - klientská část

V rámci klientské sekce se v detailu podíváme na hodnocení nejen z hlediska vnímané odpovědnosti, ale také celkové reputace Vaší firmy. Zaměříme se i na dva Vámi definované konkurenty a v potaz vezmeme velikost značek.

Ukázka výstupů2

Zjistíme vnímání Vašich odpovědných projektů. Pomůžeme Vám vytipovat perspektivní oblasti, na které se v rámci odpovědné strategie zaměřit a jak je komunikovat, aby co nejlépe přispívaly k pozitivnímu vnímání Vaší firmy. 

Ukázky výstupů4

Pokud máte o studii zájem, kontaktujte Terezu Horákovou.

VOLNĚ PRODEJNÉ STUDIE

Kde se mluvilo o ESG & Reputation Study? 

Články

Konference, semináře, webináře

Společnost