Volně prodejné studie

Níže naleznete seznam volně prodejných studií. Nenašli jste co potřebujete? Kontaktujte nás.

 

Generace XYZ (opět) v krizi 2022

Jak aktuální krize dopadají na zástupce generací X, Y, Z? Jak a kde jednotlivé generace optimálně oslovit? Jaká témata řeší? Jaké jsou jejich love brands? Jak je motivovat jako zaměstnance?

Studie navazuje na studii z roku 2020.

Více o studii zde.

 

Consumer Sentiment Tracker Studie

Jak se mění spotřebitelské chování v důsledku rostoucích cen? Jak vnímají ekonomickou situaci a jaké jsou vyhlídky? Jak se reálně vyvíjí inflace v jednotlivých kategoriích vs. jak ji vnímají spotřebitelé? Jak jsou na tom příjmy, úspory a útraty spotřebitelů? Jak konkrétně plánují šetřit?

Kontinuální kvartální výzkum. Střednědobé trendy, mezinárodní srovnání.

Realizace také na Slovensku.

Více o studii zde.
 

Food Trends | Ipsos

Jaké jsou trendy ve stravovaní? Co, jak často a proč lidé (ne)jedí? Jaké typy stravovaní/diet preferují? Kde nakupují? Jaké jsou motivace a bariéry pro konzumaci veganských produktů?

Třetí ročník studie přináší vývojová data, segmentaci populace, mezinárodni srovnání v CE clusteru (CZ, SK, HU, AT).

Více o studii zde.

 

CSR & Reputation Study | Ipsos

Jak je Vaše značka vnímána z hlediska společenské odpovědnosti a udržitelnosti ve srovnání s konkurencí? Zná veřejnost Vaše odpovědné aktivity a projekty? Přispívá Vaše odpovědná strategie k budování firemní reputace?

Co Češi očekávají v této oblasti od firem? Změnila se jejich očekávání v době rostoucích cen? Do jaké míry se oni sami chovají odpovědně?

CSR & Reputation Research realizujeme od roku 2010. Studie přináší mezinárodni srovnání v CE clusteru (CZ, SK, HU, AT) i vývojová data.

Více o studii zde.

 

Covid-19 | Ipsos

Pravidelný monitoring nálady, postojů a spotřebitelského chování během pandemie Covid 19.

Více o studii zde.

 

Společnost