Udržitelnost nebo cena?

Téma společenské odpovědnosti neustupuje do pozadí, ale v praktickém životě často naráží na složitou ekonomickou situaci řady domácností. Ukazují to výsledky již 13. ročníku CSR & Reputation Research realizovaného na přelomu letošního roku.

Autor/Autoři
  • Tereza Horáková Associate Director
Get in touch

74 % Čechů říká, že by společenská odpovědnost měla být součástí základních hodnot každé firmy. A velké i malé společnosti v ČR se toto téma také snaží čím dál častěji zdůrazňovat ve formulaci svého poslání i v každodenní komunikaci. Odpovědné a udržitelné podnikání se tak, aspoň rétoricky, stává novým normálem a přestává být něčím navíc, za co si jsou lidé ochotní připlatit. 

 

Inflace ovlivňuje udržitelné chování

Dvě třetiny obyvatel se považují za udržitelné či etické spotřebitele. V praxi to ale často znamená hlavně důsledné třídění odpadu, instalaci úsporných žárovek a šetření energiemi a vodou. Skutečně Udržitelných nadšenců je mezi námi 15 %, největší část populace patří mezi Pohodlnou většinu nebo Pragmatiky, kteří sice chtějí žít udržitelně, ale zároveň se tím nechtějí nechat příliš omezovat, ani finančně, ani z hlediska pohodlí.

52 % spotřebitelů je ochotných si za odpovědný nebo udržitelný produkt připlatit, nicméně spíše symbolických 5-10 % navíc oproti běžné ceně. V dlouhodobém horizontu je navíc patrný poměrně výrazný pokles.

Ochota si připlatit kulminovala v roce 2019, posledním klidném roce, na 70 % a od té doby setrvale klesá. Příčinou poklesu byl nejprve akutní strach z COVID-19 a dopadu lockdownů na příjmy některých skupin pracujících, poté převážily obavy z války a dopadů inflace.

Důležitost CSR a ochota připlatit si

Studie Consumer Sentiment Tracker, ve které Ipsos na kvartální bázi sleduje, jak se mění obavy a spotřebitelské chování Čechů, ukazuje, že inflace a s ní souvisejícího rizika chudoby a sociální nerovnosti znepokojují obyvatele výrazně více než COVID v době lockdownů. Naopak klimatickou změnu a poškozování životního prostředí řadí mezi největší strašáky setrvale kolem 15 % Čechů

Jak je česká veřejnost obeznámena s pojmem ESG

Believe-Do-Gap

V chování českých zákazníků tak lze stále častěji pozorovat tzv. „Believe-Do Gap“, tedy rozdíl v tom, co by chtěli/měli dělat, a tom, jak se skutečně chovají86 % obyvatel očekává, že jim firmy pomůžou chovat se odpovědně (např. rozšiřováním sortimentu udržitelných produktů nebo jejich snazší dostupností v místě nákupu). Zároveň ale 87 % zákazníků požaduje, aby jim firmy pomohly ušetřit. Snaha zachovat si kontrolu nad svými výdaji se projevuje v meziročním nárůstu šetření energiemi a vodou, nákupu potravin privátních značek nebo třeba i pěstování vlastní zeleniny a ovoce

Pro firmy tato situace představuje příležitost prokázat svou společenskou odpovědnost ve vztahu k zákazníkům uváděním nabídek a řešení, která mají pro spotřebitele přínos jak ekologicky, tak ekonomicky. Výrazným úspěchem na tomto poli byly v roce 2021 Lidlem uvedené bedýnky s ovocem a zeleninou, ve kterých si zákazníci mohli za velmi nízkou cenu koupit stále dobře využitelné produkty. Tato inciativa se postupně rozšířila napříč potravinářskými řetězci. Z nedávné doby lze jmenovat například společnou iniciativu několika bank ve sdílení sítě bankomatů, která ušetří jak náklady na jejich provoz, tak zvýší pohodlí zákazníků.

Zkratku ESG Češi příliš neznají, ale témata pod ní ukrytá je zajímají

V komunikaci tématu je ale potřeba býti obezřetný. Odbornou veřejností dnes až nadužívanou zkratku ESG dosud skoro tři čtvrtiny Čechů ještě vůbec nezaznamenaly. S jejím obsahem jsou dobře obeznámena jen 3 % populace. To ale rozhodně neznamená, že by lidé témata skrytá pod písmeny E – S – G neřešili. Naopak. Stačí vysvětlit a popsat srozumitelnými slovy, co která oblast znamená a brzy je jasné, že velké firmy by se měly věnovat všem 3 oblastem současně. 

Nejvyšší důraz veřejnost klade na pilíř S, tedy zlepšování života společnosti. Konkrétněji pak zejména na péči o zaměstnance – ať už zlepšování jejich pracovních podmínek, celkově lepší zacházení či zlepšování ochrany jejich zdraví

Téměř stejnou důležitost má i pilíř E, související primárně s ochranou životního prostředí. Zde platí už dříve viděný důraz na snahu o eliminaci negativního vlivu fungování firmy – tedy eliminaci odpadů a znečištění, udržitelné čerpání přírodních zdrojů a omezení používání plastů.

Lehce v pozadí pak stojí pilíř G, se kterým si dle názoru odborníků mnohdy neví rady ani samy firmy. Veřejnost v jeho rámci požaduje především eliminaci korupčního chování, placení spravedlivých daní a nabídku bezpečných výrobků.


Jak je česká veřejnost obeznámena s pojmem ESGO výzkumu: 
Projekt Ipsos CSR & Reputation Research je v ČR realizován od roku 2010. Je zaměřen na téma CSR a udržitelného rozvoje ve spojitosti s aktivitami velkých firem a korporací a na zjištění souvislostí mezi CSR a reputací firmy. Poslední vlna výzkumu byla realizována v prosinci roku 2022 na reprezentativním vzorku internetové populace ČR ve věku 18-65 let. Celkem se ho zúčastnilo 1 037 respondentů. Výzkum byl realizován pomocí Ipsos online panelu Populace.cz. 

 

Chcete vědět více o ESG & Reputation Study? Více informací o naší studii zde

Autor/Autoři
  • Tereza Horáková Associate Director

Společnost