Web Listening

Социјалната интелегенција носи заклучоци кои даваат насоки за стратешките одлуки и ефект- однесување и изразување на потрошувачот на друштвените мрежи, пребарување и други "Оnline" податоци.

Зошто?

Ве поврзуваме со Вашите потрошувачи, корисници, влијателни личности, залагачи; што говорат, што чувствуваат, и прават секој ден – и сето тоа го поврзуваме со оперативни препораки.

Социјалната интелегенција  може да ја користите за да ги решите главните проблеми на Вашиот бренд:

  • Иновации: тестирајте и идентификувајте  ги трендовите и  празнините на Вашиот пазар;
  • "Brand Health": комплетирајте го следењето на угледот и блискоста, и имајте целосна слика;
  • Комуникација: мерење на влијанието на новите производи и кампањи во главните социјални канали.

Како?

Секој ден преведуваме безброј  заклучоци од потрошувачите од социјалните медиуми, и даваме смисла на бучавата, но и носиме заклучоци кои Вашата компанија може да ги користи.

  • "Top Down": применуваме докажана аналитика и "Dedicated N-Gram Libraries"/јазични концепти на неструктуирани социјални податоци како би обезбедиле мерење на тековниот "Brand Health" и ефект на производот.
  • "Bottom Up": користиме истражувачки аналитички пристап за да ја откриеме „непознатата“ како што се брендови во раст или трендови кои владеат во својата категорија.

Зошто нашето решение е единствено?

"The Ipsos Social Intelligence" праксата користи знаење за клиентот и категоријата, заедно со истражувачката експертиза,  се со цел, да обезбедиме оперативни заклучоци за нашите клиенти.  Сметаме дека времето за самостојни заклучоци од социјалните медиуми е минато. Ние користиме единствена комбинација  од безбедни рамки и истражувачки пристапи за вистинскиот  квалитативно-квантитативен пристап.  Преведувањето податоци собрани од потрошувачите во движење и контакт точката која веќе ја користите за раст на вашето деловно работење, нашите решенија ги дополнуваат и зајакнуваат заклучоците  од основните истражувања.