Заедници

Заедниците на брендовите овозможуваат заедничката околина да комуницира со луѓето во реално време. Тие Ви помагаат во изградба на увид, воведување иновации и стекнување пристап кај публиката која е желна да пружи информации кои во иднина ќе имаат влијание.

Зошто?

Нашиот пристап дизајниран на ангажирање , потекнува од пријатно опкружување  во кое членовите  на заедницата говорат искрено и отворено, водејќи се по длабинското разбирање на потрошувачите и откривање на увидот.

Нашите заедници можат да се користат за:

 • Основно разбирање;
 • Заедничко создавање идеи;
 • Пат до купување;
 • Тестирање производи;
 • Тренд анализи;
 • Неисполнети очекувања на потрошувачот.

Како?

Заедниците на Ипсос ја користи "Device Agnostic" нашата платформа која пак користи најнова "Online" технологија. Користејќи сеопфатен сет на квалитативни и квантитативни истражувачки алатки,  нивниот волумен може да се прилагоди за да ги задоволи Вашите специфични истражувачки цели.

Зошто нашето решение е единствено?

Интеграцијата е во центарот на нашиот пристап, како во рамките на  Ипсос, така и во партнерство со организациите на нашите клиенти.

 • Професионалснот во истражувањата: Нашиот пристап ги поврзува истражувањата во заедниците со проширени вертикали, се разбира, во рамките и методологијата, како би се обезбедила врска помеѓу повеќе извори на податоци од заинтересираните  страни;
 • Пристап дизајниран на ангажирање ("Engagement Approach"): веруваме дека успешната заедница е дизајнирана за интегрирање на друштвените и принципите на ангажирање со докажани истражувачки техники, како би се создал јасен предлог за испитаници и клиенти;
 • Иновативна платформа: нашата "Community" платформа го комбинира најдоброто  од истражувачките алатки и функциите со интерфејс  дизајниран за оптимално ангажирање;
 • Флексибилни решенија:  Клиентите можат да бираат помеѓу повеќе решенија кои се однесуваат на обемот и деловните цели, од  Аd-hoc до долгорочни студии, но и креативно да ги применат резултатите од истражувањата;
 • Брзина и едноставност: ние делуваме како дополнителен тим на нашиот клиент и сме горди  што сме партнери  и доверливи советници, пружајќи комплетни услуги - „клуч на рака” и брзи и едноставни решенија.