Barn og ungdomsundersøkelsen 8-19 år nå tilgjengelig

Ipsos Barn og ungdomsundersøkelsen 8-19 år er nå tilgjengelig med ferske tall for 2020. Undersøkelsen er en omfattende målgruppestudie og er gjennomført hvert år siden 2000.

khg

Det er omfangsrik rapport som berører barn og unges hverdag – hva angår mediebruk, sosiale medier og strømming samt ulike temaer om fritid og pengebruk mer mere.

Rapporten er tilgjengelig i sin helhet, men det er også mulig å kjøpe utvalgte kapitler.

Rapporten består av 8 kapitler:

  1. Mediedøgnet – mediekanal og plattform (TV, musikk, spill, film, sosiale medier, m.m.).
  2. SOME - bruk av sosiale medier og situasjoner, kommunikasjon med venner.
  3. Influencere/bloggere – hvor ofte, hvilke kategorier, hvor mange og hvem. Eksponering og påvirkning i sosiale medier. Hvor mange har delt noe de angret på, gjort/delt noe som var farlig, «Tik Tok challenge», kjøpt varer noen de følger har reklamert for, blitt engasjert og donert penger.  
  4. Streaming av video og musikk – hvor ofte følger ulike typer strømmetjenester, situasjoner. Hørt på norske/utenlandske podkast og hvilke kategorier.  
  5. Eierskap – mobil, nettbrett, email.
  6. Lommepenger, jobb og forbruk - får de lommepenger og hvor mye? Hvordan ser forbruket ut og hva bruker de penger på?
  7. Hvilke fritidsaktiviteter er de involvert i, og hva vurderes som viktigst?
  8. Holdninger, mobbing og tilhørighet - Hvilke holdninger har barn- og ungdom til skole, venner, sosiale medier, idrett, fritidsaktiviteter og digital mobbing?

Bakgrunnsdata og demografiske variabler. Er det forskjeller mellom jenter og gutter, alder og hvor man bor? 
Utvikling fra 2019 og tidligere år for en rekke spørsmål.

Ta kontakt hvis interesse for å kjøpe hele eller deler av rapporten:

Bente Dahlum, bente.dahlum@ipsos.com

Karen Lillebø, karen.lillebo@ipsos.com

Forbruker og Shopper