Barn og ungdomsundersøkelsen 8-19 år nå tilgjengelig

Ipsos Barn og ungdomsundersøkelsen 8-19 år er nå tilgjengelig med ferske tall for 2020. Undersøkelsen er en omfattende målgruppestudie og er gjennomført hvert år siden 2000.

khg

 

Det er omfangsrik rapport som berører barn og unges hverdag – hva angår mediebruk, sosiale medier og strømming samt ulike temaer om fritid og pengebruk bla. 

 

 

Ta kontakt hvis interesse for å kjøpe hele eller deler av rapporten:

 

Bente Dahlum, bente.dahlum@ipsos.com

Karen Lillebø, karen.lillebo@ipsos.com