Fra NHO årskonferanse: Økt forbrukerbevissthet og større bekymring

Hele 65% av den norske befolkning mener vi er på vei mot en klimakatastrofe hvis vi ikke endrer vanene våre raskt. Økt forbrukerbevissthet og større bekymring for miljø og klima var tema da Country manager for Ipsos Norge, Nathalie Warembourg, talte til NHOs årskonferanse.

Forbrukerne er bekymret. I vår verdimåling, Norsk Monitor, ser vi også en vedvarende tendens til økt miljøbevissthet siden 2011.  Dette gjelder både den grunnleggende oppfatningen av miljøproblemene, samt ønsket om skattlegging av varer som forurenser.  Det norske folk ser på miljøproblemene som alvorlige, og mener at øyeblikkelige og drastiske tiltak er nødvendige. 

Se video fra da Nathalie Warembourg talte til NHOs årskonferanse 8. januar 2020.

Det bekymringsnivået vi ser i dag er den høyeste siden 2007, og nærmer seg nivåene vi så etter Tsjernobyl. Det sier litt om kraften i bekymringen. 
Hele 65% av den norske befolkning mener vi er på vei mot en klimakatastrofe hvis vi ikke endrer vanene våre raskt. Dette viser en undersøkelse gjennomført av Ipsos for NHO. Deler av denne undersøkelsen er også gjennomført globalt gjennom Ipsos Global Advisor.

Fra 1989 har vi målt grunnholdninger til miljøproblematikken. Bevisstheten om alvoret i miljøproblemene var sterk i starten av tidsserien, og nådde en ny topp i 2007.  Dette året var sterkt preget av diskusjon om miljø og klima, blant annet frontet av Al Gore.  Etter en bølgedal i 2011 er bekymringen for miljøproblemer igjen på vei oppover.

Dersom du trodde det norske folk var bekymret så er situasjonen langt mer alvorlig i resten av verden. I vår globale måling sier 80% av verdens befolkning at vi går mot en klimakatastrofe hvis vi ikke endrer våre vaner raskt. Det betyr jo at bedrifter som skal eksportere, møter enda større krav til bærekraft ute enn her hjemme. Bekymringen for bla. plast og plastemballasje er enda høyere enn dette. 


Forbrukerne har makt og vil bruke den!
Som et eksempel sier 4 av 10 norske forbrukere at de vil slutte å kjøpe produkter som ikke har resirkulerbar emballasje. Dette som et svar på hva de selv vil bidra med for å redusere problemene. Dette er et høyt tall i global sammenheng, og over gjennomsnittet, men i land som Mexico, Tyrkia, Colombia, Peru, India og til og med Sverige er andelen enda høyere. 

Forbrukerne har ikke tenkt å gjøre dette alene – de stoler på at norske bedrifter bidrar. Bedriftene er helt essensielle for Norske lokalsamfunn, og tilliten til at de bryr seg om miljøet er høyere i Norge (50%) enn gjennomsnittet globalt, der bare 35% sier det samme.

9 av 10 nordmenn mener at bedrifter har en plikt til å bidra til samfunnet, ikke bare til å skape fortjeneste. Dette er noe høyere enn det globale gjennomsnittet på 82%, og setter en tydelig standard for hva norske bedrifter må ha fokus på.

Samfunn