Global studie om FNs bærekraftsmål og likestilling

Fredag 31. august besøkte Meghann Jones i Ipsos Public Affairs Oslo for et frokostseminar om FN's bærekraftige utviklingsmål (SDGD), hvilken rolle kvinners likestilling spiller for å nå målene, og om prosjektet "Woman & Water: A Ripple Effect".

Frokostseminaret ble holdt hos Ipsos Norge den 31. august. Meghann Jones er en av de globale lederne for Ipsos’ Sustainable Development Research Center og leder av Ipsos’ International Social Research i USA. Gjennom prosjektet jobber hun særlig med FN bærekraftmål #5 om å oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling og #8 om å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst. Hun har i flere år jobbet for å utvikle nye tilnærminger for å forstå virkningen av ulike tiltak i forbindelse med Women’s Economic Empowerment. Hennes arbeid legger vekt på bruk av et flerdimensjonalt rammeverk for å forstå hvordan kvinner og jenter kan øke sin makt og spille en rolle i den formelle økonomien, samt å utvikle seg til lederstillinger eller maktposisjoner.

 

Kvinner sentrale for å nå målene

FN's Bærekraftige utviklingsmål er høyt på den globale agendaen. I målene ligger blant annet om en nullvisjon for fattigdom og sult, en likestilt utdanning, jobbmuligheter og økonomisk vekst, reduserte sosiale ulikheter, tilgang på rent vann og tilgang på fornybar energi.

Studier viser at vi ligger langt bedre an enn det mange tror. Men de viser også at kvinner er sentrale for å nå bærekraftsmålene. Når kvinner jobber, vokser økonomien.

 • Kvinner kontrollerer kun 30% av verdens velstand
 • Kvinner gjør 90% av det ubetalte arbeidet knyttet til omsorg
 • Kvinner tjener 60-75% av det menn tjener
 • Kvinner utgjør kun 39% av den formelle sysselsettingen
 • kvinner opptar kun 24% av politiske verv

 

Bærekraftsmål #6: CLEAN WATER AND SANITATION

Prosjektet "Woman & Water" har, i samarbeid med Water & Development Allience (WADA), undersøkt hvilken effekt vannprogram har på kvinner i utviklingsland mht bærekraftsmålene, og har gjort vesentlige funn.

 • Tidsbesparende: Når en vannkilde er strategisk plassert i en landsby, sparer de som er ansvarlig for vanninnsamling, oftest kvinner, tid.
 • Økt inntekt: Noen kvinner bruker tiden de sparer på å generere inntekt, noe som kan gi dem en større og mer frigjort rolle i husholdningen og i lokalsamfunnet.
 • Trygghet og sikkerhet: Strategisk plasserte vannkilder kan redusere utrygghet og trakassering, øke bevegelsesfriheten og samfunnsengasjementet for kvinner og jenter.
 • Skiftende roller og normer: Lokalsamfunnet opptas ikke lenger av ideen om at kvinner er inkompetente.
   

Bærekraftsmål #8: DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH

Prosjektet 5BY20, som har Coca-Cola som partner, har gjennomført en studie blant kvinner i jobb i to ulike land: Søt-Afrika og Fillipinene. De undersøkte en rekke faktorer hos kvinnene på 5 ulike tidspunkter:

 • Læring og praktisk anvendelse
 • Foretnings- og husholdningsøkonomi
 • Husholdningens og personlige utgifter
 • Kontroll over økonomien
 • Husholdningens beslutningsprosesser
 • Kvinnenes selvtillit

Resultatene viste en sterk og tydelig sammenheng mellom kvinners selvtillit og økt inntekt. Selvtillit kommer alltid først!

Den viste også at når kvinner har kontroll over husholdningens inntekt, så bruker de den klokt. Økning i husholdningens inntekt brukes på helse og utdanning.

 

Last ned rapporter fra studien under.  For mer informasjon, kontakt  Saera Khan, Saera.khan@Ipsos.com

water

Les mer om Woman & Water-prosjektet her:

Samfunn