Norske Spisefakta 2018: Mindre tro på naturmedisin

Flere nordmenn tilpasser nå kostholdet til allergier, og vil spise sunt. Men tiltroen til naturleger og naturmedisin står for fall.

Av Rita Tvede Bartolomei

Kun 35 prosent av nordmenn er nå helt eller delvis enige i at naturleger og naturmedisin kan yte hjelp der vanlige leger og medisin kommer til kort. Dette viser nye tall fra Ipsos’ store mattrender undersøkelse «Norske Spisefakta 2018».
- I 2005 svarte hele 67 prosent at de trodde på naturleger og naturmedisin. Dette økte igjen i 2007 til 69 prosent. Fallet begynte gradvis i 2009, da det var på nede i 60 prosent. I 2013 hadde 45 prosent av nordmenn tro på virkningen av naturmedisin og naturleger, sier John Spilling, Seniorkonsulent for Ipsos. Han har arbeidet for Ipsos i 19 år, og har hatt ansvaret for «Norske Spisefakta» i 16 år.

 

JOhn
Seniorkonsulent John Spilling. Foto: Ipsos

Overraskende nedgang

Undersøkelsen er landsrepresentativ og brukes av flere store aktører i matvare- og dagligvarebransjen, og har vært gjennomført annehvert år siden 1987. I underkant av 4000 nordmenn har besvart undersøkelsen i 2018, hvor 563 av dem var i alderen 15 til 24 år. I tillegg finnes det «Nordiske Spisefakta 2018» som inkluderer også Danmark og Sverige. Spilling sier det var overraskende at troen på naturleger og naturmedisin fortsetter å stupe.

- Ja, det kom som en overraskelse på meg. Jeg tenkte at siden man ser fokuset på allergier og helseriktig kosthold går opp, så vil dette henge sammen med økt tiltro til naturmedisin, sier John Spilling.

 

Flere tilpasser mot allergi
Ipsos’ Spisefakta 2018 viser at tilpasning av kostholdet på grunn av allergi øker i landet. 14 prosent av nordmenn tilpasset kostholdet på grunn av allergier eller intoleranser i 2005. I 2017 var dette steget til 22 prosent. Siden 2005 og frem til 2017 har omtrent like mange nordmenn unngått melk på grunn av laktoseintoleranse: 17 prosent i 2005 og 18 prosent i 2017.
- Her skal man være forsiktig med å synse. Men som mange andre, så observerer jeg at selv om medisinsk fagfolk mener det ikke er flere som har matvarallergi, så er det flere og flere som sier de må ta hensyn til allergier. Trolig er nok ikke alle disse egentlig allergikere eller har intoleranse, sier Spilling.
13 prosent av nordmenn valgte glutenfrie produkter i 2013, mens antallet i 2017 er 16 prosent.
- Mange er også spesielt opptatt av gluten, og det er dem med høyest utdannelse og inntekt som er mest opptatt av dette, sier han.

 

sunnhet
Interessen for helseriktig kosthold øker. Foto: Unsplash


Vil spise sunnere
Interessen for helseriktig kosthold steg på nytt i 2018, og har aldri vært høyere enn nå.
- Så mange som 63 prosent av nordmenn er meget eller veldig interesserte i sunn mat nå. For to år siden opplevde vi derimot et lite dropp i dette fokuset, forklarer Spilling.
I 2003 var 44 prosent av befolkningen interessert i et helseriktig kosthold, og tallet steg jevnt og trutt; til 59 prosent ti år senere i 2013.

 

Mindre karbo, mindre sukker
Flere fokuserer igjen på lite sukker og færre karbohydrater, mens stadig færre fokuserer på mindre fett i kostholdet.
- Nesten hele befolkningen er mer opptatt av å begrense sitt sukkerforbruk. Bransjen og media har også fokusert mye på å kutte bruken av salt i matvarer, og det har folk omfavnet. Likevel, tross mange medieoppslag og kunnskap om osteoporose-problematikken i Norden, er folk mindre opptatt av kalsium når de spørres om viktige næringsstoffer. Dette er nok fordi det vanskelig å holde fokus på mye av gangen, sier Spilling.

 

For mer informasjon om «Norske Spisefakta 2018», kontakt med seniorkonsulent John Spilling , [email protected] 

Mer innsikt om Sunnhet

Forbruker og Shopper