Ukens tall #1: Nær 6 av 10 er fornøyd med sin egen tilværelse

Ipsos gjennomfører jevnlig sin Public Affairs-tracker, hvor vi spør befolkningen om en rekke interessante spørsmål om samtiden og egen tilværelse.

uke 1 23

I den siste målingen intervjuet vi 586 respondenter i et representativt utvalg av befolkningen. I denne målingen svarte 57 % at de er meget eller ganske fornøyd med sin egen tilværelse, mens 22 % svarte at de verken er fornøyd eller misfornøyd. Det var 20 % svarte at de er litt eller meget misfornøyd med sin egen tilværelse.

Ta kontakt om du ønsker mer informasjon om Public Affairs-tracker.

Mer innsikt om Sunnhet

Samfunn