Ukens tall #41: 2 av 10 mellom 15 og 24 år beskriver seg selv som ikke lykkelig

Ipsos har spurt befolkningen om hvordan de beskriver sin egen lykke.

Uke 41

Gjennom samfunnsundersøkelsen Ipsos' Norsk monitor har vi spurt befolkningen om de stort sett beskriver seg selv som slett ikke lykkelig, ikke spesielt lykkelig, ganske lykkelig eller meget lykkelig.

Fra resultatet fremkommer det at 19 % i alderen 15 til 24 år beskriver seg selv som ikke spesielt lykkelig eller slett ikke lykkelig. Til sammenligning ligger befolkningssnittet på 14 %.

 

Les mer om Ipsos' Norsk Monitor.

Mer innsikt om Sunnhet

Samfunn