Ny undersøkelse: Innovasjon i kommunal sektor

KS lanserte denne uken resultater fra Innovasjonsbarometeret for kommunal sektor, hvor Ipsos har bistått i gjennomføringen. Rapporten viser at 3 av 4 kommunale virksomheter har innført innovasjon de siste to årene.

KS lanserte denne uken resultater fra Innovasjonsbarometeret for kommunal sektor, hvor Ipsos har bistått i gjennomføringen. Undersøkelsen handler om innovasjon i kommunale virksomheter innenfor sektorene helse/omsorg og utdanning/oppvekst. Dette er den første undersøkelsen av sitt slag i Norge, og bygger på en tilsvarende undersøkelse fra Danmark. Resultatene fra Innovasjonsbarometeret viser blant annet:

  • 3 av 4 kommunale virksomheter har innført innovasjon de siste to årene
  • Nye måter å organisere arbeidet på (prosess) og tjenesteinnovasjoner er mest utbredt
  • Over 8 av 10 innovasjoner er gjenbruk av andres ideer - enten ved at de er inspirert av andres løsninger, men vesentlig tilpasset egen virksomhet (52 %), eller at de i stor grad er en kopi av andres løsninger (32 %)
  • 88 % av de nyeste innovasjonene har medarbeiderne i en nøkkelrolle, enten ved at de igangsatte etter fremmet innovasjonen

web

 

Flere resultater finnes her: https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/innovasjonsbarometeret-for-kommunal-sektor/

Samfunn