[Opptak av webinar 22.9.22] KEYS - Læringspunkter fra tider med inflasjon

Keys webinar | Lessons from inflationary times

Vi fortsetter å slite med et dynamisk usikkert kontekst, ettersom sentralbankenes prognoser for inflasjonen revideres opp og forbrukernes sentiment faller til de laveste nivåene på en stund. For mange mennesker rundt om i verden er det uttrykket "bare om å klare seg" som best beskriver deres nåværende situasjon.

I vår neste episode skal vi se nærmere på hvordan individer reagerer på dagens uforutsigbare situasjon. Vi reflekterer over hva vi har lært fra tidligere inflasjonsperioder og hvordan vi best kan utnytte mulighetene som ligger foran oss.

På agendaen denne dagen:

Læringspunkter fra Latin-Amerika
Folk i mange deler av regionen har levd med høy inflasjon i årevis. Vi tar en titt på tankesettet markedsførere har måttet ta i bruk den siste tiden, ettersom de avgrenser tilnærmingen sin i tråd med endringer i forbrukernes behov og ambisjoner.

Kommunikasjonsutfordringer
Nok en gang står spørsmålet om hvordan få budskapet best frem «i disse vanskelige tider». Vi viser frem nye Ipsos-analyser om hvordan varehandel og merkevarer kan finne riktig balanse, illustrert med ferske eksempler fra kampanjer.

Vekst uansett

Hvordan kan bedrifter sikre vekst i disse usikre og inflasjonspregede tider? Ipsos har utviklet et rammeverk med veiledende prinsipper og vekststrategier for å hjelpe merkevarene til å lykkes i denne nye endringsbølgen.

Webinar deltakelse er gratis. Foredragene er på engelsk.

Du kan velge mellom to tidspunkter; kl 11.00 og kl.17.00. Sesjon 2 vil bli etterfulgt av et kort diskusjonspanel med foredragsholderne. Vi håper du kan delta.

 

Alle KEYS-webinaropptak og presentasjoner er tilgjengelig her.

Samfunn