[Opptak av webinar 27.1.22] KEYS: Året foran oss - Hva nå? Hva skjer videre?

KEYS - The Year Ahead | Ipsos

Hvå nå? Hva skjer videre?

Denne webinar-serien fra Ipsos er laget for å hjelpe våre kunder med å bedre forstå dagens samfunns- og markedsdynamikk for å kunne ta bedre beslutninger for fremtiden. Vi deler nye perspektiver basert på vår forskning og analyser.

På noen måter føles starten av 2022 som for 12 måneder siden da myndigheter, bedrifter og hver av oss må håndtere usikkerheten til en ny variant av koronaviruset. En følelse av dejà vu.
Samtidig, det er nye aspekter i fortellingen. Vi snakker nå om forsyningsproblemer og ringvirkningene av inflasjon. Og det er en rik diskusjon å føre om hva pandemiperioden har skjult, avslørt og fremskyndet.
Bli med oss mens vi drøfter hvordan vi best kan forberede oss på det som ligger foran oss.

På agendaen:

  • Slutten på begynnelsen? Uansett hva som skjer videre i denne flerdimensjonale krisen, er dette et godt tidspunkt for å gjøre en status. Vi har undersøkt hva koronatider har lært oss (så langt) om den endrede dynamikken i opinionen og atferden.
  • Fra tilpassing til å leve med: Ved inngangen av et tredje år av pandemien, må forbrukere, bedrifter og nasjoner gå over til å leve med denne unnvikende "nye normalen". Det vil bli stadig viktigere å utvikle nye måter å gjøre ting på. Vi skal utforske hvordan bedrifter må endre seg på kort sikt med scenariobasert planlegging som kan øke smidighet og reaksjonsevne i en stadig mer uforutsigbar verden.
  • En ny definisjon av velstand: Vi har sett nærmere på hva det betyr å være velstående i forskjellige land og kontekster. Hvordan skiller deres kjøpsatferd seg fra befolkningen for øvrig? Og i hvilken grad setter de trendene i dag som vi andre vil følge i morgen?
  • Russland i endring: Ny Ipsos-analyser ser på Russlands karakter og kultur fra forskjellige vinkler. Vi tar en omvisning i landets koder og verdier, og avdekker folkets lidenskaper og frustrasjoner.

 

Vi håper du har mulighet til å delta. Webinaret er på engelsk, deltakelse er gratis. Meld deg på knappene under på det tidspunktene du foretrekker.

Se alle tidligere KEYS presentasjoner eller webinarer i opptak ved å klikke på knappen under:

Keys webinar serie

Samfunn