[Opptak av webinar 31.3.22] KEYS - Inkludering og mangfold

Keys - The Inclusion Imperative

 

Vurder dine antakelser på nytt

Denne webinar-serien fra Ipsos er laget for å hjelpe våre kunder med å bedre forstå dagens samfunns- og markedsdynamikk for å kunne ta bedre beslutninger for fremtiden. Vi deler nye perspektiver basert på vår forskning og analyser.

Vårt neste webinar handler om å reflektere over hvordan vi kan gjøre en bedre jobb med å forstå kompleksitet og mangfold i verden rundt oss. Dette innebærer å se på noen av våre etablerte måter å jobbe og tenke på. Når vi gjør det, må vi stille oss selv nye spørsmål – og være klar over at vi ikke har alle svarene.

Bli med oss når vi reflekterer over hva som må gjøres når det gjelder å bygge en mer nyansert og empatisk forståelse av individers behov og ambisjoner.

  • Befolknings holdninger: Hva forteller folk oss akkurat nå om deres nåværende kontekst, deres følelse av fellesskap og deres egne daglige erfaringer? Vi har vært på utkikk etter tegn på både kontinuitet og endring.
  • Utfordring for researcher: Vi må holde et kritisk blikk på de rådende forutsetninger som ligger til grunn for praksisen med markedsundersøkelser. Og vi må være åpne om de potensielle fallgruvene – for eksempel med å finne balansen mellom inkludering og representativitet.
  • Utfordring for merkevarer: Hva trenger virksomheter å gjøre for å sikre at de lytter på stemmene til underrepresenterte målgrupper? Vi reflekterer over lærdommene fra en turbulent periode, og trekker spesielt på den amerikanske erfaringen.
  • Utfordring med kompleksitet: Å bygge en reell forståelse av mennesker som innbyggere, forbrukere eller kunder innebærer å være i harmoni med så mange forskjellige dynamikker. Vi deler erfaring fra noe av arbeidet vårt i India, et av de mest mangfoldige landene i verden, og som snart vil bli det mest folkerike.

Vi håper du kan delta. 

Deltakelse er gratis og webinaret er på engelsk.

 

Her er opptak av webinaret som var:

Alle Keys webinarer med opptak er tilgjengelige her

Samfunn