[Opptak av webinar 7.7.22] KEYS - Vi må snakke om endring

Ipsos Webinar | KEYS: We need to talk about change

 

 

Dagens fortellinger fremhever de store endringene som finner sted rundt oss. I vårt neste webinar reflekterer vi over situasjonen og gjør opp status. 

Vi ser nærmere på de store økonomiske, samfunnsmessige og demografiske endringene som er på gang. Men vi vil også vurdere de tingene som endrer seg mindre over tid, gjennom linsen av hvordan folk lever i hverdagen. Underveis stiller vi spørsmålet: kan forandring noen ganger overvurderes?

På agendaen denne dagen:

Ipsos-teorien om endring

I tider med usikkerhet er det ofte en tendens til å fokusere på her og nå, men hva med det som kommer videre? Ipsos har nylig utviklet et Theory of Change rammeverk som gir et helhetlig syn på hvordan og hvorfor endringer skjer. Vi deler hvordan vi har brukt dette rammeverket til å utvikle trender og prognoser og forberede oss bedre for fremtiden.

Endre forbrukere, endre kontekster?

Vi har gjennomgått hvordan merkevarer kan tilpasse seg de nye og varige behovene til forbrukere. Analysen vår fører oss konsekvent til ett sted: Hvis vi virkelig skal komme tett på mennesker, må vi forstå dem som individer, i deres egen kontekst.

Megatrendene som preger MENAs fremtid

I løpet av noen tiår vil Midtøsten og Nord-Afrika eller MENA regionens befolkning overstige Europas. Vi utforsker dynamikken i denne raskt modnende regionen, og reflekterer over de sosiale, økonomiske og teknologiske kreftene som påvirker regionen.

 

Webinar deltakelse er gratis. Foredragene er på engelsk.

Vi håper du kan delta.

 

Alle KEYS-webinaropptak og presentasjoner er tilgjengelige her.

Samfunn