Ukens tall #10: Over 4 av 10 foreldre opplever at barnet sitt har spilt mer dataspill under koronapandemien

44 % av foreldre med barn som spiller dataspill, opplever at eget barn har spilt mer under koronapandemien enn før.

I undersøkelsen Unges spillevaner 2021 for Blå Kors, har Ipsos spurt foreldre med barn som spiller dataspill om deres bekymringer rundt spillingen, hvilket informasjonsbehov foreldrene har og hvordan situasjonen rundt koronapandemien har påvirket barnas dataspilling. Foreldre med flere barn som spiller har svart for barnet som spiller mest. Vi finner at 44 % av foreldrene opplever at barnet (som spiller mest) har spilt mer i kjølvannet av pandemien. Kun 5 % mener barnet har spilt mindre mens 49 % opplever at barnet spiller like mye nå som før nedstengingen av samfunnet.

ukens tall uke 10 2021Ønsker du mer informasjon og flere resultater, gå inn på blakors.no, eller i artikkelen her.

Samfunn