Ukens tall #17: 24 % kommer til å gjøre mer for å unngå å kaste mat etter covid-19

Nordmenn er opptatt av matsvinn og vil unngå å kaste mat.

uke 17 21

Covid-19 har påvirket og begrenset folks atferd på områder som har relativt stor betydning på miljøet, slik som flyreiser, arbeidsreiser, å handle for moro skyld med mer. Et spørsmål er da hva som vil skje når restriksjonene fjernes? Blant annet forventer 24% i Norge at de vil gjøre mer for å unngå å kaste mat enn hva tilfellet var før pandemien. Tilsvarende tall globalt er 39 %. 23 % oppgir også at de vil jobbe mer hjemmefra enn hva de gjorde før pandemien. Her er tilsvarende globale tall 31 %.

Undersøkelsen ble gjennomført i forbindelse med Earth Day 21. For mer informasjon om den norske eller den globale undersøkelsen, samt fullstendige rapporter les artikkelen: Earth Day 2021: Gjenbruk, hjemmekontor og unngå matsvinn er en del av løsningen for nordmenn

Samfunn