Ukens tall #18: Barn og unge som har opplevd å bli ertet på nett/mobil, har blitt ertet på Snapchat

Av de som har opplevd å bli ertet eller at noen har sagt noe de ikke likte på internett eller mobilen, har de fleste opplevd dette på Snapchat.

uke 18 21Totalt har 28% av barn og unge i alderen 8-19 år opplevd at noen har sagt ting om dem på internett eller mobilen som de ikke har likt. 30% av jenter sier de har opplevd dette, og 25% av gutter oppgir det samme. Det er ingen signifikante forskjeller mellom aldersgruppene.

Av de forskjellige plattformene er det Snapchat de fleste har opplevd dette (43%), etterfulgt av SMS (26%), og andre nettsted eller nettsamfunn (25%), TikTok (20%), Instagram (16%) og Facebook direktemelding (10%) og på egen Facebook-vegg (8%).


Kilde: Barn- og ungdomsundersøkelse 2021.

Mer innsikt om Medier & Underholdning

Samfunn