Ukens tall #2: 1 av 5 mener politikere og nære familiemedlemmer bør få lov til å eie aksjer mens de er i embetet

Ipsos gjennomførte i desember 2023 en undersøkelse om nordmenns holdning til politikere og aksjeeierskap.

2'24

Resultatene viser at 22 % av befolkningen mener politikere og nære familiemedlemmer bør få lov til å eie aksjer mens de er i embetet. Dette er en nedgang fra 32 % fra tilsvarende undersøkelse i september 2023.

Menn er mer tilbøyelig til å mene at aksjeeierskap kan kombineres med å være politiker; 30 % svarer at dette bør være tillatt, mot kun 14 % blant kvinner.

Synspunkt på aksjeeierskap i embetet har også sammenheng med partipreferanse. 30 % av Høyre-velgere mener politikere og nære familiemedlemmer bør få eie aksjer, mens kun 6 % av SV-velgere deler dette synet.

Videre svarer 73 % av nordmenn at habilitetssakene rundt aksjeeierskap har svekket deres tillit til politikere generelt, omtrent på samme nivå som i september (75 %).

Har du behov for en rask undersøkelse med tilgang til landsrepresentativt utvalg av befolkning? Les her for mer informasjon.


Motta Ukens tall hver fredag - Meld deg på her

Samfunn