Ukens tall #22: Mer enn 7 av 10 barn er helt eller delvis enig i at de liker seg på skolen

Følg med på Ukens tall fra Ipsos Norge hver fredag!

Følg med på Ukens tall fra Ipsos Norge hver fredag!For mer info om Barn og Ungdom 2020, les mer her. Ta gjerne kontakt med Bente Dahlum i feltet under eller per telefon 950 79 057.