Ukens tall #24 : 22 % tror den økonomiske situasjonen i Norge vil være dårligere om ett år

Ipsos har spurt befolkningen om hvordan de tror den økonomiske situasjonen vil være i Norge ett år fra i dag

uke 24

I Ipsos sin Public Affairs-tracker har vi spurt om hvordan befolkningen tror den økonomiske situasjonen i Norge vil være ett år fra i dag.
Resultatet viser at 33 % av befolkningen tror den økonomiske situasjonen vil være mye eller litt bedre om ett år. Det er 22 % som sier at de tror den økonomiske situasjonen i Norge vil være dårligere om ett år.

Fra resultatet finner vi at langt færre eldre tror den økonomiske situasjonen vil være mye eller litt bedre om ett år, hvor kun 17 % i alderen 60+ år tror dette. Til sammenligning finner vi at 46 % av de i alderen 30-39 år som tror situasjonen vil være mye eller litt bedre om ett år. 

uke 24Dataene er samlet inn som en del av Ipsos’ Public Affairs-tracker. Denne undersøkelsen dekker en rekke interessante spørsmål med tidsserier flere år tilbake i tid. Ønsker du å vite mer om undersøkelsen, ta kontakt ved å bruke skjemaet under.

Samfunn