Ukens tall #24: 4 av 10 i alderen 18-29 er bekymret for å bli utsatt for netthets

Ipsos har spurt befolkningen om hva de bekymrer seg for.

Ipsos spør regelmessig den norske befolkningen om hva de bekymrer seg for.

Resultatene viser at yngre i alderen 18-29 år er betraktelig mer bekymret for å bli utsatt for netthets eller mobbing på nett sammenlignet med eldre aldersgrupper.

  • Blant personer i alderen 18-29 år oppgir 42 % at de er i meget stor grad, i ganske stor grad eller i noen grad bekymret for å bli utsatt for netthets.
  • Blant personer som er 60 år eller eldre, er det kun 20 % som svarer det tilsvarende.

Vi ser også at sammenlignet med befolkningssnittet, oppgir signifikant flere i den yngste aldersgruppen at de i meget stor grad er bekymret for å bli utsatt for netthets. Det er 13 % blant de yngste som oppgir dette, mot 5 % i befolkningen generelt. 

uke 24 21

Hva bekymrer verden seg for ser du i Ipsos' globale undersøkelsen What Worries the World som du kan lese om her med mai 2021 resultater.

Mer innsikt om Medier & Underholdning

Samfunn