Ukens tall #3: 1 av 4 er bekymret for kriminalitet og vold i Norge

Ipsos gjennomfører jevnlig sin Public Affairs-tracker, hvor vi spør befolkningen om en rekke spørsmål om samtiden og egen tilværelse.

uke 3 24

Ett av spørsmålene i Public Affairs-trackeren er hvilke tre emner som respondentene mener er mest bekymringsfulle i Norge. Resultatene fra januar viser at 25 % oppgir kriminalitet og vold blant sine tre største bekymringer. Flest svarer helseomsorg med 28%, etterfulgt av inflasjon/prisvekst (25%) og klimaendringer (24%). Flere kvinner enn menn oppgir helseomsorg, inflasjon/prisvekst og kriminalitet og vold som sin tre største bekymringer. 

Hvis vi ser på utviklingen i nordmenns største bekymringer har andelene som oppgir kriminalitet og vold som sine tre største økt det siste året. I februar 2023 var det 15% som oppga kriminalitet og vold, mens 25% oppgir dette i januar i år.

En lignende undersøkelse blir gjort av Ipsos Globalt gjennom Ipsos Global Advisor. I undersøkelsen fra desember 2023 var det 30% blant 29 land som valgte kriminalitet og vold som en av sine største bekymringer. Les mer om What worries the world – December 2023 her.  

Har du behov for en rask undersøkelse med tilgang til landsrepresentativt utvalg av befolkning? Les her for mer informasjon.


Motta Ukens tall hver fredag - Meld deg på her

Samfunn