Ukens tall #33: Over 8 av 10 tror prisene på varer og tjenester vil øke i løpet av de neste 12 månedene

I Forventningsundersøkelsen for Norges Bank 3. kvartal 2022 tror over 8 av 10 i befolkningsutvalget at prisene på varer og tjenester vil bli høyere i løpet av de neste 12 månedene.

Norges Bank får utført kvartalsvise Forventningsundersøkelser om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen. Representanter for økonomieksperter, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og befolkningen deltar i undersøkelsen. Ipsos har gjennomført undersøkelsen siden 3. kvartal i 2020.

I den nyeste Forventningsundersøkelsen som publiseres i dag svarer 82.5 % av befolkningsutvalget at de tror prisene på varer og tjenester, målt ved konsumprisindeksen, vil være høyere i løpet av de neste 12 månedene sammenlignet med i dag. 

iyfiuyt

Ønsker du mer informasjon, gå inn på Norges Banks nettside eller les pressemelding og rapport på Ipsos' nettsider.

Mer innsikt om Forbrukermarked

Samfunn