Ukens tall #37: 4 av 10 mener at lokale saker hadde mest å si for hvilket parti de stemte på

Opp mot årets kommune- og fylkestingsvalg har Ipsos spurt den norske befolkningen om hva som hadde mest å si for hvilket parti de skulle stemme på.

uke 37 23

42 % svarte at lokale saker hadde mest å si for hvilket parti de skulle stemme på ved kommune- og fylkestingsvalget. Kun 9 % svarte at nasjonale saker hadde mest å si. Samtidig oppgir 46 % at både lokale og nasjonale saker hadde mest å si for hvilket parti de skulle stemme på.

Videre ser vi noen forskjeller på tvers av kjønn, alder og landsdel. Menn svarer i større grad enn kvinner at nasjonale saker hadde mest å si for deres partivalg, med hhv. 12 % og 6 %. Blant de i alderen 18-29 år er det kun 32 % som svarer at lokale saker hadde mest å si, mens 17 % oppgir nasjonale saker. I motsetning svarer de over 60 år i større grad lokale enn nasjonale saker, med hhv. 47 % og 5 %.

En større andel i Oslo (14 %) oppgir at nasjonale saker hadde mest å si. Til sammenligning svarer kun 33 % lokale saker. På Vestlandet svarer imidlertid 49 % lokale saker, mens kun 6 % svarer nasjonale saker.

Har du behov for en rask undersøkelse med tilgang til landsrepresentativt utvalg av befolkning? Ta kontakt med våre konsulenter dersom du har spørsmål eller ønsker å være med.


Motta Ukens tall hver fredag - Meld deg på her

Mer innsikt om Offentlig sektor

Samfunn