Ukens tall #46: Over 8 av 10 tror nivået på innskudds- og lånerenter vil øke det neste året

I Forventningsundersøkelsen for Norges Bank 4. kvartal 2022 tror 82.7 % i befolkningsutvalget at nivået på innskudds- og lånerenter vil øke de neste 12 månedene.

uke46

Norges Bank får utført kvartalsvise Forventningsundersøkelser om inflasjons-, lønns-, valutakurs- og renteutviklingen. Representanter for økonomieksperter, partene i arbeidslivet, næringslivsledere og befolkningen deltar i undersøkelsen. Ipsos har gjennomført undersøkelsen siden 3. kvartal i 2020.

I den nyeste Forventningsundersøkelsen svarer 82.7 % av befolkningsutvalget at de tror nivået på innskudds- og lånerenter vil øke de neste 12 månedene. 

Ønsker du mer informasjon, gå inn på Norges Banks nettside eller les pressemelding og rapport på Ipsos' dedikerte side.

Mer innsikt om Forbrukermarked

Samfunn