Ukens tall #9: 7 av 10 mener at politikere bør trekke seg fra sin stilling ved plagiat

Ipsos gjennomførte i februar 2024 en undersøkelse om nordmenns holdninger til politikere og grunner til fratredelse.

uke 9 24

Resultatene viser at 68 % av befolkningen mener politikere bør fratre fra sin stilling ved plagiat i forbindelse med høyere utdanning. 27 % svarer at de er i tvil, og 4 % mener at det ikke er nødvendig å gå av.

Videre ble respondentene spurt om deres mening til politikeres fratredelse ved inhabilitet i aksjehandel eller i nært familiemedlems aksjehandel.

8 av 10 mener at politikere bør trekke seg fra stillingen ved inhabilitet i aksjehandel (79 %). 18 % svarer at de er i tvil, og 3 % mener det ikke er nødvendig å gå av.

Ved inhabilitet i nært familiemedlems aksjehandel, svarer kun 50 % av respondentene at politikere bør trekke seg fra stillingen. 40 % er i tvil, og 10 % mener at det ikke er nødvendig å gå av.

Har du behov for en rask undersøkelse med tilgang til landsrepresentativt utvalg av befolkning? Les her for mer informasjon.

Motta Ukens tall hver fredag - Meld deg på her

Samfunn