Verden i 2050? Flere bor i byer og flere bor alene

I 2050 vil nærmere 70 prosent av jordas befolkning bo urbant. De enorme megabyene vil fortsette å vokse seg frem. Men selv om vi samles i byene – vil enda flere av oss bo alene.

Av Rita Tvede Bartolomei

  • I en todelt artikkelserie, vil Ipsos med oppdatert, global statistikk belyse hvordan vi lever nå og frem mot 2050. Dette er de viktigste samfunnstrendene nå og i nær fremtid:

- Den økte urbanismen over hele verden er svært relevant å se nærmere på for kunder av Ipsos i nesten alle bransjer. Trolig vil jeg anta at myndigheter nasjonalt og globalt vil bli nødt til å forme en ny politikk basert på denne trenden. Dessuten er det ganske sannsynlig at flere virksomheter må snu på sine forretningsstrategier som følge av at flere bor i byer. Et spennende funn er hvordan urbanisme vil påvirke menneskers sosiale strukturer og familieliv. Vi ser at mange blir samboere, og færre inngår ekteskap. Tendensen er også at flere velger å bo alene, selv om de ønsker å ha et aktivt og sosialt uteliv og fritidsliv. Dessuten har andre undersøkelser i vestlige land, også i Norge, vist at mange føler seg ensomme, sier Saera Khan. Hun er kundedirektør i Ipsos Norge.

4
Client Officer i Ipsos Norge Saera Khan. Foto: Ipsos

- Alle disse «paradoksene» vil sørge for at våre kunder vil måtte endre på sine tilnærminger og strategier som i dag er rettet mot den tradisjonelle kjernefamilien. Den store veksten av megabyer, byer med mer enn 10 millioner innbyggere, vil ha store konsekvenser for luftforurensing, biltrafikk og infrastruktur og klima. Allerede i dag merker Ipsos stor etterspørsel fra våre kunder på å utvikle nye bærekraft-strategier.


Hver eneste dag: 50 000 nye byboere
Flere og flere mennesker bor nå i byområder, og den urbane veksten fortsetter globalt: I 1950 levde 30 prosent av verdens befolkning i byer, mens antallet økte til 47 prosent i 2000.
I 2019 bor mer enn halvparten av jordas befolkning i byer: 56 prosent.
I 2050 forventes det at hele 68 prosent av alle mennesker på jorda bor i urbane områder.
Det kommer til 50.000 nye byboere hver dag i verden.
Og 1, 5 millioner flere byboere kommer til hver eneste måned: 1,5 millioner er befolkningstallet i en europeisk storby som Praha.
Hva med i året? Jo, så mange som 18 millioner flere byboere i året. Et antall som tilsvarer innbyggertallet i et land i Sør-Amerika: Chile.


Veksten av megabyene: 14 nye innen 2030
Det blir også flere mega-byer over hele verden. Megabyer er byer som har mer enn 10 millioner innbyggere.
Innen 2030 vil det ha kommet til 14 nye megabyer i verden, i tillegg til de 23 som nå eksisterer.

44
 

250 millioner mennesker bor i Kinas 15 megabyer
15 av dagens megabyer befinner seg i Kina, ifølge tall fra OECD. Totalt bor 250 millioner mennesker i de kinesiske megabyene. Shanghai er den største med 34 millioner mennesker. Guangzhou har 25 millioner innbyggere, mens Beijing har 24,9 millioner. Mer enn 100 kinesiske byer har mer enn 1 million innbyggere.
Men hva gjør det store antallet mennesker og økt biltrafikk med luften i de store byene?
Tall fra Ipsos viser at i 15 av de store byene i verden, (som ligger i Kina, India, Saudi-Arabia, Iran og Kamerun), er det faktisk så forurenset luft at alt fra 30 til 60 minutter med sykling er mer skadelig enn sunt.


Flest byboere i Japan: Færre bor i store byer i Vest-Europa
I Vest-Europa bor 66 prosent av befolkningen i store urbane områder: Hele 275 millioner byboere. I Japan er 83 prosent av befolkningen byboere: 105 millioner totalt.
I USA er det 82 prosent, som utgjør 265 millioner mennesker.
Afrika vil nå gradvis ta over befolkningsveksten i byene fra Asias storbyer, viser nye tall fra Ipsos:
I 2015 hadde megabyen Cairo i Egypt 19 millioner innbyggere. Men innen 2035 vil innbyggertallet her mest sannsynlig ha nådd 29 millioner. Kinshasa i Kongo vil øke innbyggertallet fra 12 millioner innbyggere i 2015, til mer enn dobbelt i 2035: Til 27 millioner mennesker i 2035. Lagos i Nigeria dobler også sin befolkning mellom 2015 og 2030: Fra 12 millioner til 24 millioner mennesker.
Likevel: Den sterke byveksten i alle deler av verden vil stagnere, og avtar fra år 2035, ifølge Ipsos’ estimater:
Byveksten for Vest-Europa vil ende opp på 0,4 prosent mellom 2025 til 2035, sammenlignet med 1,3 prosent vekst mellom 1950 og 1970.


Økt andel mennesker bor alene
Frem mot 2030 vil husholdninger bestående av kun én person vokse raskt i antall globalt. Veksten vil være på rundt 32 prosent for enslige husholdninger.
Økningen skjer også i andre familieformer: Økningen av husholdninger med to voksne som lever sammen uten barn er på rundt 27 prosent, og økningen av antall familier der det kun er 1 forelder med barn vil være på 25 prosent. Økningen av den mer tradisjonelle familieformen: Et par med felles barn, vil være på rundt 17 prosent.
 

Flest bor alene i Vest-Europa
Det er per i dag flest enslige husholdninger i Vest-Europa: 31 prosent av alle Vest-europeere bor i 2019 alene. I Nord-Amerika er tallet litt mindre: 28 prosent. I Øst-Europa bor 27 prosent alene.
I mange land i verden preges samfunnet av andre sosiale strukturer og økonomiske forhold som fører til at færre bor alene. I Asia bor kun 9 prosent alene i en bolig. I Latin-Amerika, Afrika og Midt-østen bor kun 11 prosent alene.
Innen 2050 antas det likevel å være 162 millioner enslige husholdninger i Kina.


2 av 5 amerikanere føler på ensomhet
At flere bor alene i vestlige land, har trolig noe innvirkning på hvor ensomme de føler seg: I alle fall viser en helt ny spørreundersøkelse fra Ipsos (mai 2018) at så mange som 54 prosent av amerikanere føler at «få mennesker kjenner dem».
2 av 5 amerikanere føler seg fremmedgjort fra omgivelsene, og føler de mangler meningsfulle personlige relasjoner.

77
 

Flere blir samboere – færre gifter seg
Skilsmissetallene går ned i vesten. Men det er kanskje ikke så rart, siden flere blir samboere og færre er gift: Færre gifter seg i dag i vestlige, OECD-land, sammenlignet med på 1970-tallet.
Men desto flere lever derimot sammen som samboere: 8 av 1000 mennesker i OECD-land var gift i 1970, mot 5 av 1000 personer i 2015.


Visste du dette om verden i dag? Norge på topp med elektriske biler, store klimaforandringer og mindre kriminalitet

  • Flere vil ha elektriske biler: I Kina har etterspørselen etter elektriske biler vært eksplosiv, og det har vært økt etterspørsel også i Europa og USA. Norge lå på topp i Europa i antall registrerte elektriske biler i 2016, som også er på grunn av mange statlige insentiver.
  • Flere har Smart-mobil: Veksten av abonnementer på Smart-telefoner, er estimert å nær doble mellom 2015 og 2021. 80 prosent av denne veksten vil komme fra abonnenter i Asia og Afrika.
  • Vi jobber litt mindre enn for 20 år siden i OECD-land: I 2000 jobbet vi i snitt 1845 timer per år, mot 1759 timer i 2017. Rundt 5 prosent mindre jobbing på 20 år.
  • Firmaer som Uber, Air BNB og Netflix har kommet til: Denne typen forretningsvirksomhet var helt ukjent for 20 år siden. Uber eier ingen taxier. Air BNB eier ingen hoteller. Netflix legger ingen kabler, men er det raskest voksende fjernsynsnettverket i verden. Facebook er det største mediet i verden, men skaper ikke eget innhold selv. Instagram er det mest lønnsomme foto-selskapet i verden, men selger ikke et eneste kamera.
  • Brands blir viktigere: Merkevarefaktoren har jevnt over blitt sterkere de siste 10 årene.
  • Klimaforandringer preger hele verden allerede nå: Mellom 2000 og 2012 ble 1,2 millioner mennesker drept som følge av naturkatastrofer, 2, 9 milliarder mennesker var rammet og de totale skadekostnadene beløp på 1,7 billioner US-dollar. Varmere verdenshav forårsaket av global oppvarming fører til voldsommere vær i flere land, med supertyfoner som et resultat.
  • Verden blir jevnt over tryggere – i alle fall i rikere land: I vestlige land har kriminelle handlinger mot enkeltpersoner, overfall, mord, biltyverier og innbrudd gått ned i de fleste velstående land. Men kriminaliteten øker i utviklingsland: I fattige land har narkotika-omsetningen gått opp med mer enn 50 prosent, mens tendensen er den samme i middels-velstående land som Kina.

Les første del om Ipsos Megatrender her.

 

Last ned

Samfunn