A World of Research: 2019 oppsummert

En ny rapport ser tilbake på hva forskning og analyse fra Ipsos har fortalt oss om verden det siste året.

World of research - 2019 in Review | IpsosI rapporten A World of Research presenterer vi et utvalg av studier og analyser fra Ipsos i 2019, med innsikt om en rekke ulike temaer. 

Måned for måned går vi gjennom det siste året og reflekterer over hva vi har avdekket: endring i holdninger og nye forbrukertrender, med analyser om hva de har betydd for samfunn og næringsliv. 


Vi startet året med å se på folks oppfatning av samfunnene de lever i sammenlignet med realitetene, blant annet om temaer som aldrende befolkninger, likestilling og klimaendringer, som senere i året ble undersøkt nærmere. 

Vi fant for eksempel at kun en tredjedel av folk i verden ser frem til å bli eldre, og at en majoritet mener det er flere fordeler ved å være mann i samfunnet enn å være kvinne.

 52% of people think that there are more advantages to being a man than a women in society today. Only 12% think that being a woman is more advantageous. | Ipsos

Miljø ble tidlig et viktig tema. Rapporten Third Moment of Truth om bærekraftige emballasjer diskuterte hovrdan bedrifter kan svare på forbrukeres økte miljøbevissthet.

9 in 10 AROUND THE WORLD THINK THAT MANUFACTURERS SHOULD BE OBLIGED TO REDUCE THE PACKAGING WASTE THEY CREATE | Ipsos

Tillit har blitt et sentralt tema innen politikk, næringsliv og samfunnet generelt. Vår studie Truth About Trust undersøker landskapet, og finner at tillit faktisk ikke er i krise, selv om bilde er komplisert. Mistillit mot samfunnseliten er økende, men forskere er yrkesgruppen med høyest tillit globalt. Kanskje ikke så overraskende gjør politikere det svakt i den globale målingen om tillit. 

Samtidig viser vår People and politics studie at populisme og nasjonalisme i verden er i vekst siden 2016: 66% av folk tror at tradisjonelle partier og politikere ikke bryr seg om folk som dem. 

66% of people around the world say that traditional parties and politicians don’t care about people like them | Ipsos

Tett knyttet til tillit har vi spørsmål om et av årets nyord, "techlash". Dette utgjorde et sentralt tema for rapporten Reputation Council, hvor kommunikasjonseksperter mente at temaet ikke bare er relevant for teknologibransjen men for alle bransjer innen økonomi.

86% of our global Reputation Council members expected their businesses to be hit with data and privacy issues this year | Ipsos Reputation Council 2018

Våre globale undersøkelser dette året har avdekket noen dystre nyheter, som rapporter om at folk er mindre lykkelige i dag enn i 2018, og at 8 av 10 sier at de tror verden har blitt farligere. Samtidig er helse blitt viktigere; fysisk helse er nevnt av de fleste som vesentlig for at de kan føle seg lykkelige. Og i 2019 fant vi at en majoritet av folk på tvers av landene sa at mental helse er like viktig som fysisk helse.

World of research, 2019 in review | Ipsos

I dokumentet under finner du linker til hver av de originale publikasjonene. For en månedlig oppsummering av undersøkelser og analyser av Ipsos, se Ipsos Update.

Samfunn