Coronamaatregelen: aanscherpen of versoepelen?

Moeten we de coronaregels weer aanscherpen nu de delta variant van het coronavirus zich snel verspreidt? En hoe zien Nederlanders het toekomstig coronabeleid wanneer iedereen die dat wil gevaccineerd is? Ipsos en Nieuwsuur deden er onderzoek naar.

Schrijver(s)
  • Sjoerd van Heck Public Affairs, the Netherlands
Get in touch

Nadat in juni de samenleving weer grotendeels was geopend namen in de afgelopen weken de zorgen toe over de snelle verspreiding van de delta variant van het coronavirus. Sommige versoepelingen werden weer teruggedraaid, andere niet. Dat werpt vragen op. Hoe nu verder? En hoe straks verder, als de vaccinatiecampagne is afgerond. Ipsos en Nieuwsuur onderzochten hoe Nederlanders hier over denken. Lees hieronder de belangrijkste conclusies, en bekijk het hele rapport hier

 

Mondkapjesplicht

Nederlanders zijn verdeeld over de vraag of het dragen van mondkapjes op sommige plekken weer verplicht moet worden gesteld. Men is met name verdeeld over mondkapjes in de horeca: 31% van de Nederlanders vindt dat ze weer verplicht moeten worden bij horecabezoek, 39% vindt van niet. Ook over de mondkapjesplicht bij bezoek aan de kapper of in de supermarkt zijn Nederlanders niet eenduidig, hoewel hier wel geldt dat groep voorstanders iets groter is dan de groep tegenstanders. Een meerderheid vindt wel dat we in ziekenhuizen een mondkapje moeten dragen. In zijn algemeenheid geldt dat ouderen meer zien in een mondkapjesplicht dan jongeren. 

 

Testen ook voor gevaccineerden

Er is beperkte steun voor de suggestie dat ook mensen die al volledig gevaccineerd zijn zich moeten laten testen wanneer zij zich in situaties bevinden waar de 1.5 meter afstand regel niet in acht kan worden genomen.  Ongeveer de helft van alle Nederlanders vindt dat ook gevaccineerden zich moeten laten testen bij bezoek aan een druk evenement, een drukke bar of kroeg of voordat men het vliegtuig instapt. In al die gevallen geldt wel dat ongeveer een kwart van de bevolking tegen is. 

 

Pessimisme over versoepelingen

Veruit de meeste Nederlanders denken niet dat we medio augustus de coronamaatregelen (verder) kunnen versoepelen. Zo verwacht driekwart niet dat we dan alweer grote evenementen zoals voetbalwedstrijden met publiek kunnen organiseren. 

 

Coronabeleid na de vaccinatiecampagne

Onze data laten zien dat de vaccinatiegraad rond de 80% ligt. In september, zo is de verwachting, heeft iedereen die dat wil een vaccinatie kunnen krijgen. We vroegen Nederlanders naar hun mening over wat vanaf dan het uitgangspunt van het coronabeleid moet zijn. Een kleine groep (17%) wil alle regels meteen loslaten, en een ongeveer even grote groep (18%) wil de huidige regels handhaven of zelfs verder verscherpen. De meeste Nederlanders, ongeveer zes op de tien (58%), willen de coronaregels geleidelijk versoepelen en, op basis van de actuele situatie, eventueel weer aanscherpen. Er is wel verdeeldheid over de vraag waar de overheid dan precies op moet sturen. Ongeveer de helft van die groep (31%) vindt dat de regels moeten worden aangescherpt zodra het aantal corona gerelateerde ziekenhuisopnamen stijgt; de andere helft (27%) vindt dat we dit al moeten doen als het aantal besmettingen stijgt.

Bekijk het hele onderzoeksrapport hier

 

Onderzoeksverantwoording

De gegevens zijn gebaseerd op onlineonderzoek van Ipsos onder een representatieve steekproef van stemgerechtigde Nederlanders op 23-25 juli 2021 (n=1.004). Afwijkingen tussen de samenstelling van de steekproef en de samenstelling van de Nederlandse stemgerechtigde bevolking op de kenmerken leeftijd, geslacht, opleiding, regio, werkzaamheid en stemgedrag bij de laatste landelijke verkiezingen (de Tweede Kamerverkiezingen van 2021) is door middel van een weging gecorrigeerd. Foutmarges lopen uiteen van ongeveer 1% tot ongeveer 3%. Ipsos heeft dit onderzoek uitgevoerd in samenwerking met Nieuwsuur.

 


 

Schrijver(s)
  • Sjoerd van Heck Public Affairs, the Netherlands

Meer inzichten over Publieke Sector

Maatschappij