Peiling: Boerenprotesten | Inflatie | Asielcrisis | Pride

In deze editie van de Ipsos Maatschappelijke Barometer (uitgevoerd tussen 22 en 25 juli): na verharden van de boerenprotesten neemt begrip van burgers af; helft van alle Nederlanders past uitgavenpatroon aan onder druk van stijgende prijzen; en verdeeldheid over hoe om te gaan met de asielcrisis.

Pride

 

Boerenprotesten: sympathie neemt af

In de vorige editie van de Ipsos Maatschappelijke Barometer – in juni - zagen we dat Nederlanders vinden dat het stikstofprobleem aangepakt moet worden (52%), maar ook dat er meer rekening moet worden gehouden met boeren en hun families bij het maken van de plannen (66%). Dit beeld is afgelopen maand nauwelijks veranderd: nog steeds vindt de helft van alle Nederlanders dat de stikstofproblematiek aangepakt moet worden (54%), maar ook dat daarbij de belangen van boeren en hun families niet uit het oog moeten worden verloren (62%).

Wat er de afgelopen maand wél is veranderd, is het effect van de boerenprotesten op de publieke perceptie. Waar in juni een kwart van de Nederlanders aangaf dat hun sympathie voor de boeren afneemt door de protesten (28%), zeggen nu twee op de vijf Nederlanders dat hun sympathie is afgenomen (41%), een stijging van 10 procentpunt. Ook vinden Nederlanders – ondanks de escalatie van een boerenprotest in Friesland waarbij een 16-jarige jongen werd aangehouden – vaker dan een maand geleden dat de politie strenger moet optreden bij de boerenprotesten (27% in juni vs. 35% nu). 

Het sentiment rondom de boerenprotest lijkt dus langzaam om te slaan. Vorige maand zei nog 66% van alle Nederlanders begrip te hebben voor de boerenprotesten. Inmiddels is dat (licht) afgenomen, maar nog steeds heeft een meerderheid van de Nederlanders (59%) begrip voor de boerenprotesten. Al is het de vraag in hoeverre het begrip er blijft, met de steeds harder wordende acties.

Boerenprotesten-juli

Bron: Ipsos
Q. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen | Base: n=1.004

 

Inflatie: Eén op de vijf besparende Nederlanders met laag inkomen slaat maaltijden over vanwege inflatie

Vanwege de aanhoudende inflatie meten wij sinds april het sentiment in Nederland over stijgende prijzen en de eventuele effecten op het gedrag van Nederlanders. 


Dat inflatie een onderwerp is waar Nederlanders zich zorgen over maken, moge duidelijk zijn: zo’n driekwart van alle Nederlanders (76%) maakte zich in juli zorgen over de stijgende prijzen. Dat is in lijn met voorgaande maanden. Met de recente berichtgeving over verder stijgende inflatie, roept het de vraag op of deze zorgen toe zullen nemen.  
Door de inflatiezorgen heeft ruim de helft van alle Nederlanders (54%) zijn of haar uitgavenpatroon aangepast. Hierbij valt het op dat niet alleen de lage inkomens hun uitgavenpatroon aanpassen (61%), maar ook veel middeninkomens (54%). 

Inflatie 2022 juli


Bron: Ipsos
Q. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen | Base: n=1.004


Als Nederlanders hun uitgavenpatroon aanpassen, doen zij dit voornamelijk door goedkopere producten te kopen in de supermarkt, het energieverbruik te verminderen, te besparen op uitjes of korter te douchen. Zo’n twee op de vijf Nederlanders die hun uitgavenpatroon hebben aangepast (43%) gaan minder ver – of helemaal niet – met vakantie. Ter illustratie: dat is in totaal 23% van de bevolking. 

Tenslotte is er ook een groep Nederlanders die bezuinigd door maaltijden over te slaan: 10% van alle Nederlanders die hun uitgavenpatroon hebben aangepast doen dat door wel eens een maaltijd over te slaan. Onder de groep met lage inkomens ligt dit zelfs 18%. Dit betekent dat bijna één op de vijf Nederlanders die hun uitgaven verminderen door inflatie én een laag inkomen hebben, bezuinigen door maaltijden over te slaan. 
 

Asielcrisis: Nederlanders verdeeld over aanpak

Ongeveer een derde van alle Nederlanders (34%) vindt het acceptabel wanneer er een asielcentrum in de eigen gemeente (bij) komt. Maar een ongeveer even grote groep (35%) ziet dat niet zitten. De rest weet het niet, of neemt een neutrale positie in.

Een vergelijkbaar patroon van verdeeldheid wordt zichtbaar bij de vraag of er überhaupt nieuwe asielzoekerscentra moeten komen: ongeveer vier op de tien Nederlanders (44%) vinden van niet, ongeveer een kwart (27%) vindt van wel en de rest weet het niet. 

Het plan van staatssecretaris van de Burg (VVD, Justitie en Veiligheid) om gemeentes te verplichten om vluchtelingen op te nemen kan eveneens op gemengde reacties rekenen: vier op de tien Nederlanders (42%) zien er niets in; ongeveer drie op de tien (29%) vinden het wel een goed plan, en de rest twijfelt. Het zijn voornamelijk kiezers van rechtse partijen (PVV, JA21) die niets in het plan zien; maar ook kiezers van BBB zijn kritisch. Kiezers van partijen als D66, GroenLinks en de PvdA willen wel dat de overheid gemeenten dwingt tot het opnemen van vluchtelingen.

Lager draagvlak door wooncrisis
De wooncrisis lijkt het draagvlak voor opvang van vluchtelingen te beïnvloeden. Bijna de helft van alle Nederlanders (49%) onderschrijft de stelling dat zolang er een woningtekort is er geen sociale huurwoningen aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning zouden moeten worden aangeboden. Ongeveer een kwart (23%) vindt dat dat wel moet kunnen. 

Eerder onderzoek van Ipsos in het kader van Wereld Vluchtelingen Dag in juni liet zien dat een ruime meerderheid van alle Nederlanders wel het principe steunt dat mensen die vluchten voor oorlog of geweld welkom zijn in Nederland.

 

Pride Amsterdam: Nederlands trots blijkt noodzakelijk volgens velen

Zaterdag 6 augustus kleuren de Amsterdamse grachten weer als de regenboog. De 25e editie van Pride Amsterdam is namelijk begonnen. Dit is het grootste evenement in Nederland gericht op de emancipatie en gelijke rechten voor de LHBTQI+-gemeenschap.

Dat het evenement al jarenlang in Nederland gehouden wordt, maakt de helft van de Nederlanders trots (51%). Deze trots heeft te maken met het feit dat bijna de helft van de Nederlanders (46%) evenementen als Pride Amsterdam noodzakelijk acht om discriminatie op basis van seksuele geaardheid tegen te gaan. Daarbij denkt een vergelijkbaar aandeel (45%) dat evenementen als Pride Amsterdam goed zijn voor de reputatie van Nederland. 
 

Pride 2022 juli

Bron: Ipsos
Q. In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen | Base: n=1.004

 

Onderzoeksverantwoording 

De data zijn gebaseerd op online onderzoek van Ipsos onder een representatieve steekproef van de Nederlandse stemgerechtigde bevolking (n = 1.004) tussen 22 en 25 juli 2022. Afwijkingen tussen de samenstelling van de steekproef en de samenstelling van de Nederlandse stemgerechtigde bevolking op de kenmerken leeftijd, geslacht, opleiding, regio, werkzaamheid en stemgedrag bij de laatste landelijke verkiezingen (de Tweede Kamerverkiezingen van 2021) zijn door middel van een weging gecorrigeerd.

 

 

 

 

 

Meer inzichten over Publieke Sector

Maatschappij